Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Manuál k organizaci a průběhu konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy nebo školského zařízení

Důležité upozornění: V souvislosti s novou vyhláškou č. 107/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí upozorňujeme, že dle níže zveřejněného manuálu (včetně jeho příloh) lze postupovat pouze při konkursech vyhlášených přede dnem nabytí účinnosti výše citované nové vyhlášky, tj. při konkursech vyhlášených do 30. dubna 2019 (včetně).

V níže uvedených přílohách ke stažení je k dispozici Manuál včetně všech jeho příloh ve formátu PDF (resp. DOCX).
 

 
 

Tímto manuálem předkládá Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina obcím průvodce konkursním řízením na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Informacemi obsaženými v tomto manuálu se nevyčerpává metodická pomoc Krajského úřadu a jeho pracovníci jsou vždy připraveni k dalším konzultacím.


 
Zodpovídá: Mgr. Vít Krčál
Vytvořeno / změněno: 4.8.2011 / 13.2.2018
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze