Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Přehled platné legislativy

 

 
 

Právní předpisy

 

Zákony

 

Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě účinný od 1. 4. 2012 odkaz
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě účinný od 1. 4. 2012 odkaz
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách účinný od 1. 4. 2012    odkaz
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) účinný od 1. 4. 2012 odkaz
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů odkaz
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odkaz
Zákon č. 210/1990 Sb., o změnách působnosti orgánů v sociálním zabezpeční odkaz
Zákon č. 548/1991 Sb, novela zákona o péči o zdraví lidu odkaz
Zákon č. 590/1992 Sb., novela zákona o ČNR o provádění soc. zabezpečení odkaz
Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě ČR a o novelách některých souvisejících předpisů   odkaz
Zákon č. 161/1993 Sb., o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění odkaz
Zákon č. 307/1993 Sb., novela zákona ČNR o pojistném na sociální zabezpečení odkaz
Zákon č. 60/1995 Sb., novela předpisů o zdravotních pojišťovnách odkaz
Zákon č. 14/1997 Sb., novela zákona o péči o zdraví lidu odkaz
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích    odkaz
Zákon č. 83/1998 Sb., novela stavebního zákona    odkaz
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách    odkaz
Zákon č. 71/2000 Sb., změna zákona o technickcýh požadavcích na výrobky odkaz
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů   odkaz
Zákon č. 132/2000 Sb., o změně zákonů souvisejících se zákonem o krajích a obcích    odkaz
Zákon č. 149/2000 Sb., změna zákona o léčivech a dalších zákonů   odkaz
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví    odkaz
Zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon   odkaz
Zákon č. 260/2001 Sb., změna zákona o péči o zdraví lidu   odkaz
Zákon č. 285/2002 Sb., transplantační zákon odkaz
Zákon č. 290/2002 Sb., přechod věcík, práv a závazků ČR na kraje a obce a občan. sdružení odkaz
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů odkaz
Zákon č. 130/2003 Sb., o změně zákona o zdravotnických prostředcích a zákonů souvisejících odkaz
Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví odkaz
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích a o změně některých zákonů odkaz
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě odkaz
Zákon č. 53/2004 Sb., změna některých zákonů souvisejících s oblastí evidence obyvatel odkaz
Zákon č. 121/2004 Sb., změna zákona o péči o zdraví lidu a některých dalších zákonů odkaz
Zákon č. 156/2004 Sb., změna zákona o péči o zdraví lidu odkaz
Zákon č. 422/2004 Sb., změna z. o péči o zdraví lidu, z. o matrikách a dalších zákonů odkaz
Zákon č. 436/2004 Sb., změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zamětnanosti odkaz
Zákon č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návyk. látkami odkaz
Zákon č. 381/2005 Sb., změna zákona o Veřejném ochránci práv a některých dalších zákonů odkaz
Zákon č. 109/2006 Sb., změna zákonů v souvislosti s přijetím z. o sociálních službách odkaz
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvis. zákonů odkaz
Zákon č. 189/2006 Sb., změna z. v souvislosti s přijetím z. o nemocenském pojištění odkaz
Zákon č. 225/2006 Sb., změna zákona o civilním letectví a změna dalších zákonů odkaz
Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách odkaz
Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních odkaz
Zákon č. 342/2006 Sb., změna některých zákonů souvisejících s oblastí evidence obyvatel odkaz
Zákon č. 267/2006 Sb., změna zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění odkaz
Zákon č. 111/2007 Sb., změna zákona o péči o zdraví lidu a změna dalších zákonů odkaz
Zákon č. 28/2008 Sb., změna zákona o péči o zdraví lidu odkaz
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně souvisejících zákonů odkaz
Zákon č. 189/2008 Sb., změna zákona o uznávání odborné kvalifikace a změna dalších zákonů odkaz
Zákon č. 274/2008 Sb., změny některých zákonů v souvisl. s přijetím zákona o Policii ČR odkaz
Zákon č. 296/2008 Sb., zákon o lidských tkáních a buňkách odkaz
Zákon č. 479/2008 Sb., změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečí odkaz
Zákon č. 227/2009 Sb., změna zákonů v souvis. s přijetím zákona o základních registrech odkaz
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů odkaz
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví odkaz
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech odkaz

Vyhlášky

 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě odkaz
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích odkaz
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci odkaz
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky přecházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče odkaz
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízeních zřizovaných okresními úřady a obcemi odkaz
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení odkaz
 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 19.7.2011 / 19.7.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze