Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Grantový program Fondu Vysočiny „Bioodpady 2011“

Grantový program Fondu Vysočiny „Bioodpady 2011“
Květnové zastupitelstvo kraje vyhlásilo grantový program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem. Žadatelům o spolufinancování kontejnerů na bioodpad nebo kompostérů může být přiznána podpora až do výše 25 tis. korun. Na celkových nákladech se žadatelé musí podílet minimálně ze 50 %, délka realizace projektu byla stanovena nejdéle do 31. května 2012. Nedílnou součástí projektu je i místní informační kampaň k problematice bioodpadu.
 

 
 

Žadatele si mohou vybrat z více způsobů podání žádosti. Vedle původní písemné podoby (zaslání vyplněného formuláře poštou) je možné i elektronické podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Elektronický formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/edotace, kde jsou ke stažení i další podpůrné dokumenty nebo na www.fondvysociny.cz. Výše alokovaných prostředků v grantovém programu Bioodpady 2011 činí 300 tis. korun, žádosti budou přijímány do 15. července 2011. Vyhodnocení GP bude zveřejněno na stránkách Fondu Vysočiny www.fondvysociny.cz nejpozději do konce září.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.5.2011 / 23.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze