Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajské záslužné medaile letos získalo 22 osob

Čtvrtým rokem kraj Vysočina oceňuje zástupce složek Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina. V minulosti bylo za své mimořádné pracovní výsledky, budování krajského integrovaného systému a především za záchranu nebo pomoc při záchraně lidského života oceněno již 73 lidí. Včera večer v Horáckém divadle v Jihlavě předal hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek dalších 22 ocenění.
 

 
 

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina a KSH ČMS:

 • Jiří BLÁHA

Jako člen SH ČMS se podílí na reprezentaci českého hasičstva v mezinárodním měřítku. Vykonává funkci mezinárodního rozhodčí , pod jeho vedením získala česká reprezentace v Ostravě 2009 zlatou medaili  v kategorii Hasiči z povolání a v stříbrnou medaili v kategorii ženy nad 35 let.

 • Vítězslav HESS

K profesionálům nastoupil v roce 1995, dlouho zastával funkci velitele stanice v Ledči nad Sázavou, nyní je velitelem čety v Havlíčkově Brodě. Má velký osobní podíl na likvidaci následků bleskových povodní v Ledči v roce 2004. Jako rozhodčí se již po léta aktivně podílí na soutěžích ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel a požárním sportu.

 • Miroslav JEŽEK

V roce 1976 vstoupil k dobrovolným hasičům v Heralticích, v roce 1995 nastoupil k profesionálním hasičům v Třebíči. Tam má dodnes na starost chemickou a technickou službu. Jeho zásluhou došlo k výrazném zlepšení vybavení jednotek  prostředky chemické a technické služby. Jeho koníčkem je historická hasičská technika. I díky jeho osobnímu přičinění bylo otevřeno hasičské muzeum v Heralticích. Pan Miroslav Ježek je jedním z hlavních organizátorů jízdy historických vozidel Firetrophy z Rakouska do Jihlavy a zpět.

 • Jan KOMRS

Téměř pětatřicet let pracoval jako profesionální člen Hasičského záchranného sboru v Humpolci. Má obrovský osobní podíl na vybudování nové místní požární stanice, která nahradila nevyhovující prostory. Stál u zrodu myšlenky a posléze i vývoje rychlého zásahového automobilu určeného pro rychlou pomoc při dopravních nehodách hlavně na dálnici D1. Po svém odchodu z řad profesionálů je platným členem jednotky sboru dobrovolných hasičů v Humpolci.

 • Petr KRÁTKÝ

Je členem profesionálního týmu hasičů v Třebíči. Přes zástupce velitele se propracoval až k funkci velitele stanice Třebíč. Má velkou zásluhu na vybudování spojovací a informační služby okresu Třebíč pro integrovaný záchranný systém a operační řízení. Petr Krátký má bohaté znalosti a praktické zkušenosti ze všech oblastí výkonu služby.

 • Josef MELOUN

Jako vojenský pilot vrtulníku se podílel na budování letecké záchranné služby v Havlíčkově Brodě. Už v této době byl členem sboru dobrovolných hasičů, kde až do roku 2010 zastával funkci vedoucího odborné rady velitelů, a to jak na okrese Havlíčkův Brod, tak i od roku 2001 v krajském sdružení hasičů. Je vzorem pro své kolegy, uznáván za upřímnost a pracovitost.

 • Jiří SÁBLÍK

Člen dobrovolných hasičů v obci Nové Dvory na Žďársku. Otci myšlenky i iniciátorovi akce Dálková doprava vody ze stroje do stroje „Devět skal 2010“ se podařilo 8. května 2010 během cca 7 hodin udělat rekord v dálkové přepravě vody na 63 km 460 m s převýšením 541 m. Jiří Sáblík v tom nebyl sám, dokázal přesvědčit  288 sborů dobrovolných hasičů – tedy 2592 osob. Je silnou osobností se schopností dokázat velké věci.

 • František ŠANDERA

Od roku 1977 pracuje na úseku požární ochrany Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Nejprve na funkci hasič, poté jako velitel družstva na stanici Velké Meziříčí, kde působí do současné doby. Při zásazích prokazuje rozvahu a přehled, rovněž i složité zásahy zvládá s profesionálním přehledem.

 • Jiří ŠINDELÁŘ

Od roku 1974 profesionální hasič – v Třešti, v Jihlavě a dnes na postu velitele stanice opět v Třešti. Má velký podíl na rekonstrukci a přístavbě místní stanice. Více než 25 let se věnoval výchově mladých hasičů a do roku 2010 vykonával funkci starosty dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Jihlava. Je uznávaným týmovým hráčem.

 • Pavla ŠVAŘÍČKOVÁ

Od svých 11 let aktivně působí ve sboru dobrovolných hasičů v Trnavě. Byla členkou družstva, které se stalo mistrem ČR dorostenek a žen v požárním sportu. Na 14. mezinárodní soutěži CTIF v Ostravě bodovala na 100 m překážky, požární útok a další velký úspěch si připsala i se svým s družstvem, které celkově v rámci soutěže CTIF obsadilo první místo. V současné době vede kolektiv mladých hasičů.

 • František VOSTAREK (záslužná medaile I. stupně)

 V roce 1951 pan František Vostarek nastoupil do funkce okresního velitele požární ochrany v Pelhřimově. Výraznou měrou se zasloužil o vznik profesionálních jednotek hasičů v Pelhřimově, Humpolci, Kamenici nad Lipou i Pacově. Po odchodu do důchodu se věnoval dobrovolným hasičům, především aktivu zasloužilých hasičů. Pan František Vostarek je historikem hasičského hnutí na černovicku. Je hlavním autorem kroniky dobrovolných hasičů černovického okrsku, autorem kroniky dobrovolných hasičů obce Dobešova a jeho bohaté znalosti historie jsou zaznamenány i na stránkách publikace HZS KV. Letos v lednu oslavil krásné 85 narozeniny.

 

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina:

 • Lubomír KRATOCHVÍL

Řidič Zdravotnické záchranné služby Pelhřimov s více než milionem ujetých kilometrů bez nehody. Velice svědomitý, obětavý, čestný, pracovitý a vždy vstřícný k požadavkům ZZS, a to i mimo pracovní dobu. Velice oblíben v kolektivu, loajální k zaměstnavateli, šíří dobré jméno záchranné služby. K pacientům je milý, vstřícný a hlavně lidský.

 • Petr NAJBRT

Jako řidič sanitního vozu začal pracovat už v roce 1972 pro Dětskou léčebnu ortopedických vad v Lipnici nad Sázavou, poté pracoval v nově vzniklé Zdravotnické záchranné službě Havlíčkův Brod. Při výkonu povolání utrpěl velice vážný úraz, který ho doživotně omezuje, avšak stále pracoval u záchranky jako vedoucí dopravy. Pacienti znají Petra Najbrta jako ochotného a přátelského záchranáře.

 • Yvona POKORNÁ

Jako zdravotní sestra začínala v jihlavské nemocnici – na chirurgii, poté pracovala v dětské ozdravovně a odtud se vrátila zpět do Jihlavy na transfuzní stanici. Od roku 1988 byla členkou výjezdové posádky zdravotnické záchranné služby. Od roku 2002 zastává u krajské záchranky pozici dispečerky. Její odhodlání pomoci při záchraně lidských životů pomohlo již mnoha potřebným. Paní Yvona Pokorná má všechny předpoklady pro velice náročnou práci operátorky zdravotnické záchranné služby.

 • Václav SICHERT

Od roku 1986 do roku 2010 působil jako externí lékař Zdravotnické záchranné služby Třebíč. Jeho práce pro záchranku vyplňovala podstatnou část jeho volného času. Vedle své hlavní specializace – je uznávaným chirurgem – se věnoval vždy s velkým zájmem práci v urgentní medicíně. Je lidský, vstřícný a empatický k pacientům i kolegům. Vždy nabízel organizaci pomocnou ruku. Václav Sichert je synonymem dobrého jména krajské zdravotnické záchranné služby.

 • Jaroslav ŘÍČÁNEK

Jeho první lékařské kroky jsou spjaty s Nemocnicí Dačice, kde téměř na koleni, s podporou tehdejšího vedení, zřídil při tamním oddělení ARO záchrannou službu, která časem přešla v nepřetržitý provoz. Ve svých 61 letech se stal lékařem Zdravotnické záchranné služby y  Jihlavě, výjezdové stanoviště Telč.  Ipřes svůj věk je velice vitálním členem týmu, má za sebou dlouhou řadu úspěšně ošetřených a zachráněných pacientů.

 

Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina:

 • Pavel DVOŘÁK a
 • Martin POSPÍCHAL (oba záslužná medaile I. stupně)

Oba policisté pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina loni v květnu při průjezdu krajským městem našli na zemi bezvládné tělo muže s bicyklem. Ihned zastavili a muži poskytli první pomoc. Společně ho ošetřili a předali zdravotnické záchranné službě. Jejich rychlý zákrok měl zásadní pozitivní vliv na zmírnění následků zranění nalezeného muže. 

 • Karel SEHNAL

Do řad Policie České republiky nastoupil jako inspektor, přes pozici zástupce vedoucího a funkci vedoucího obvodního oddělení Policie Polná postoupil na místo velitele služby pořádkové a železniční policie Okresního ředitelství Jihlava. Podílel se na budování krajského policejního ředitelství. Zhruba rok byl vedoucím odboru pořádkové policie krajského ředitelství. Nyní je náměstkem krajského ředitele pro vnější službu.

 • Lenka ŠMÍDOVÁ

U Policie ČR pracuje od roku 1996. Od 2010 zastává na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina funkci ředitelky pro řízení lidských zdrojů. Nad rámec svých pracovních povinností se podílela na přípravě a zřízení krajského ředitelství policie na Vysočině, kdy zabezpečovala a koordinovala přípravu výběrových řízení pro obsazení vedoucích funkcí krajského ředitelství, nastavila procesy v oblasti odměňování příslušníků a občanských zaměstnanců.

 • Václav SLABÝ

Václav Slabý je příkladný policista, který dokázal profesionálně provázat policejní povinnosti se soukromým životem. Do řad policie vstoupil v roce 1990. Devátým rokem působí jako komisař Služby kriminální policie a vyšetřování na oddělení obecné kriminality Územního odboru Pelhřimov. Svým mimořádně kvalitním přístupem napomáhá k vytváření dobrého jména policie nejen v rámci kraje, ale i celé republiky.

 

Nominace osob bez příslušnosti ke složkám IZS kraje Vysočina na záslužnou medaili I. stupně:

Jana PEŠKOVÁ

Tato zdravotní sestřička zachránila život 75letému panu Jaroslavu Kořínkovi z Pelhřimova, který při odklízení sněhu před svým domem v ranních hodinách náhle zkolaboval, následovalo bezvědomí, zástava dechu a oběhu. Jana Pešková bez zaváhání poskytla panu Kořínkovi první pomoc. Profesionální masáž srdce a umělé dýchání prováděla až do příjezdu kolegů ze záchranné služby. Po hospitalizaci  v jihlavském kardiocentru, byl bez větších potíží a následků propuštěn pan Jaroslav Kořínek do domácího léčení.

 

Mimo obvyklý scénář udělil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek pamětní bronzovou plaketu za dlouholeté aktivní působení v Bezpečnostní radě kraje Vysočina a Krizovém štábu kraje Vysočina Josefu Bačkovskému a Jiřímu Šulcovi. Josef Bačkovský byl prvním krajským ředitelem Policie České republiky na Vysočině a Jiří Šulc spojil své jméno s řízením Krajské veterinární správy.

 

Kulturní část programu Slavnostního večera udílení Záslužných medailí kraje Vysočina připravila taneční skupina Street Busters a cimbálová kapela Fjertůšek.

 

Kraj Vysočina všem oceněným touto cestou gratuluje.

 

Předání Záslužných medailí složkám IZS

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.5.2011 / 13.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze