Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina zřídil na svých webových stránkách speciální sekci věnovanou nejvyššímu ocenění kraje

Kraj Vysočina zřídil na svých webových stránkách speciální sekci věnovanou nejvyššímu ocenění kraje
Více než desetiletá existence kraje Vysočina je spojena s řadou nových tradic a příběhů. Do jednoho z nich dopisujeme už tři roky nezaměnitelné hlavní hrdiny - osobnosti, které utvářejí historii našeho regionu, podstatnou měrou se podílejí na současnosti a zcela jistě se budou účastnit i na formování budoucnosti Vysočiny. V roce 2008 rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina o vytvoření systému, kterým Vysočina vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem.
 

 
 

Zejména oceněným je věnován největší prostor v nové sekci krajských internetových stránek, které si mohou všichni zobrazit na adrese www.kr-vysocina.cz/oceneni. Prezentace je interaktivní a kromě textových informací si můžete pustit i krátké "videomedailonky" o dosavadních nositelích dřevěných, skleněných nebo kamenných medailí. Za dosavadní tři ročníky bylo oceněno celkem 22 osobností, jejich život je spojen s krajem Vysočina. Udělování nejvyšších ocenění kraje Vysočina se tak stalo součástí regionálních dějin.

 

Prostor je věnován rovněž informacím o samotných medailích - Nejvyšších oceněních kraje Vysočina. Ty jsou velmi zajímavým výtvarným počinem. Kromě kamenné, skleněné a dřevěné existuje navíc medaile bronzová, která plní funkci medaile pamětní. Všechny typy ocenění jsou zpracovány jedinečnou technologií a vyznačují se vysokým podílem ruční práce. V neposlední řadě mají medaile propracovanou symboliku tvarů, čísel a jednotlivých prvků, které přímo či nepřímo odkazují k Vysočině, jako historické, kulturní krajině, jako k území s hlubokou duchovní tradicí. Na uvedených stránkách můžete shlédnout rovněž dokumentární filmy zaznamenávající jejich výrobu.

 

Nejen medaile samotné, ale i způsob jejich předávání vyjadřuje respekt k oceněným osobnostem. Ceremoniál předávání probíhal v dosavadních 3 letech v Horáckém divadle Jihlava během slavnostního večera, který je pořádán speciálně k této příležitosti. Ocenění přebírají medaile z rukou hejtmana kraje, případně rovněž dalších reprezentantů kraje Vysočina.

 

V tuto chvíli jsou již nominace pro rok 2011 uzavřeny. Každopádně stále platí, že s návrhy na udělení nejvyšších ocenění (nominace) může přijít každý občan za kterýmkoli členem Zastupitelstva kraje Vysočina - právě zastupitelé podávají nominace Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina nejpozději k 31. březnu příslušného roku. Rozhodnutí o udělení nejvyšších ocenění-medailí kraje Vysočina odsouhlasí členové zastupitelstva.

 

"Nejvyšší ocenění mají kromě uznání a respektu k osobnostem kraje rovněž trvale a významně posilovat uvědomování si příslušnosti k území i lidem, kteří na Vysočině žijí. Proto si dovoluji vyzvat všechny občany k tomu, aby svým krajským zastupitelům podávaly návrhy jmen osobností, kteří se svou prací zasadili k rozvoji kraje nebo prospěchu jeho obyvatel nebo k tomu přispěli, a nebo jsou prostě dobrým příkladem pro nás ostatní," doplňuje hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

 

  • Více informací:
    Ladislav Seidl, odbor sekretariátu hejtmana
    Krajský úřad kraje Vysočina
    e-mail: seidl.l@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 10.5.2011 / 10.5.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze