Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výzva k podání nabídek, zadavatel: Vysočina, název zakázky: Zajištění výuky anglického jazyka pro pracovníky Zprostředkujícího subjektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, č. 8/2011

Doplněny informace k veřejné zakázce !
 

Odkazy


 
 
Upřesnující informace (na základě dotazu jednoho z uchazečů)  k "Technickým kvalifikačním předpokladům (bod 2.3 zadávací dokumentace), informace a Věstník zveřejněn dne 5. května 2011:

Min jazyková dovednost úrovně C1 je definována ve Věstníku MŠMT ČR, který je vyvěšen pod odkazem "zadávací dokumentací". Na str. 7 přiloženého dokumentu v příloze „Seznam standardizovaných jazykových zkoušek“  je uveden seznam zkoušek pro úroveň znalostí anglického jazyka č. 3. Znalost C 1 dle Společného evropského referenčního rámce odpovídá zkouškám uvedeným v části „úroveň znalostí“ s číslem 3.

 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 3.5.2011 / 3.5.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Příručky a návody

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze