Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prevence dětských úrazů

Nikomu, kdo alespoň trochu sleduje dění kolem sebe, nemohou uniknout zprávy o dětských úrazech. Tyto zprávy se objevují prakticky denně, liší se jen způsobem, jak úraz vzniknul, časem, místem nebo vážností důsledků. Pokud se jedná o dětský úraz s vážnými následky nebo dokonce smrtí, v myšlenkách většiny z nás proběhne obraz, jak k situaci došlo a zda-li se jí dalo zabránit.
 

 
 

 

„Prevence dětských úrazů“ – program kraje Vysočina

 

Nikomu, kdo alespoň trochu sleduje dění kolem sebe, nemohou uniknout zprávy o dětských úrazech. Tyto zprávy se objevují prakticky denně, liší se jen způsobem, jak úraz vzniknul, časem, místem nebo vážností důsledků. Pokud se jedná o dětský úraz s vážnými následky nebo dokonce smrtí, v myšlenkách většiny z nás proběhne obraz, jak k situaci došlo a zda-li se jí dalo zabránit.

Většinou to jsou samá „kdyby“. Příkladem jsou dopravní nehody: Kdyby jel řidič pomaleji, kdyby dítě dávalo větší pozor, kdyby bylo lépe vidět, kdyby nepřecházelo za autem atd. atd. Jenže v tuto chvíli je už pozdě.

Snad s jedním „kdyby“ by se dalo něco udělat. Kdyby se děti za pomoci nás dospělých včas naučily, jak se chovat v různých situacích v dopravě, doma, při sportu nebo kdykoli ve volném čase. Tím by se mohlo mnohým úrazům předejít.

A protože je jednoznačně prokázáno, že při vhodné prevenci může počet dětských úrazů výrazně poklesnout, zahájil kraj Vysočina ve školním roce 2010/2011 pilotní projekt „Program prevence dětských úrazů“.

Program, který pro kraj Vysočina realizuje občanské sdružení Zdravá Vysočina ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, je zaměřen na žáky třetích tříd základních škol. To proto, že je známo, že vhodnému chování a správným návykům se nejlépe naučí děti mladšího věku. Navíc právě tyto děti jsou často těmi, kteří se snaží být samostatní, avšak nemají vypěstován dostatečný pocit zodpovědnosti jako děti ve starším věku.

Snahou je oslovit co nejvíce dětí, proto v rámci 1. etapy programu obdrželi žáci ze všech třetích tříd všech ZŠ v kraji Vysočina pro tento účel nově vytvořené zdravotně výchovné materiály. Patří k nim především pracovní sešit „Nebezpečí číhá všude“, záložka do knihy s návodem, jak volat první pomoc a pracovní listy se správným chováním v rizikových situacích. Materiály jsou koncipovány tak, aby s nimi děti ve škole i doma mohly pracovat po celý školní rok.

V současné době ve vybraných dvaceti školách probíhá cyklus besed, spojený s ukázkami a získáváním praktických dovedností, mezi jiným i v tom, co dělat, když už se úraz stane a jak poskytovat první pomoc. Součástí programu je i výtvarná soutěž pro děti, jejímž nosným tématem je předcházení vzniku úrazů. Na šesti školách bude program doplněn i realizací „Dne bez úrazů“, při kterém si děti mj. vyzkouší praktické nácviky, uvidí resuscitaci, naučí se, jak přivolat první pomoc, setkají se opět s policií apod.

Úspěch programu závisí nejen na jeho realizaci na školách, ale taky na jeho vnímání a pokračování v rodinách. Budeme rádi, když si rodiče s dětmi v návaznosti na tento program popovídají s dětmi o různých rizicích, které na ně číhají. A důležitý je samozřejmě jako ve všem i vlastní příklad rodičů – tedy aby oni sami dodržovali pravidla bezpečného chování.

V těchto souvislostech je dobré připomenout si dvě základní skutečnosti: 

 

ŠPATNÉ ZPRÁVY

 

Téměř každý den zemře v České republice jedno dítě na následky úrazu a 10x více dětí zůstává s trvalými následky po úraze. Více než polovina úmrtí dětí je způsobena úrazy.

 

DOBRÁ ZPRÁVA

 Úrazům je možné předcházet účinnou prevencí a správným chováním.

 

Další informace o projektu „Program prevence dětských úrazů“ si budete moci průběžně přečíst na tomto zdravotnickém portálu webových stránek kraje Vysočina v rubrice Informace pro veřejnost.

 

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 2.5.2011 / 2.5.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze