Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina pořádal Seminář k problematice elektronické bezpečnosti

Kraj Vysočina pořádal Seminář k problematice elektronické bezpečnosti
Kraj Vysočina hostil ve svém sídle 1. dubna 2011 odborný seminář k problematice elektronické bezpečnosti. Seminář zorganizovalo Kompetenční centrum odboru informatiky ve spolupráci s pracovní skupinou k elektronické bezpečnosti.
 

 
 

Seminář zahájil Zdeněk Ryšavý, radní kraje Vysočina pro oblast informatiky, životního prostředí a územního plánování, který informoval o činnostech kraje v oblasti elektronické bezpečnosti. Po zahájení následovala prezentace Petra Pavlince, vedoucího odboru informatiky, který seznámil účastníky s činností krajské pracovní skupiny k elektronické bezpečnosti se Strategií, kterou kraj Vysočina vytvořil k této problematice a s Akčním plánem na rok 2011.

 

V průběhu přednášek se účastníci seznámili s aktuální situací v oblasti elektronické bezpečnosti v kraji Vysočina a v České Republice, jak je tato problematika řešena na národní i krajské úrovni. Dále zde byla představena spolupráce Krajského úřadu s hospodářskou komorou v této oblasti a činnost lektorské skupiny, příspěvkové organizace Vysočina Education, specializující se na elektronickou bezpečnost. Semináře se zúčastnil i Pavel Kuchařík, zástupce Policejního prezidia Policie ČR, který informoval účastníky o práci Policie ČR v oblasti informační kriminality.

 

Na závěr se představily studentky třebíčského Gymnázia, Tereza Ondráčková a Monika Vlachová, které informovaly účastníky o své činnosti v oblasti kyberšikany, kdy ve svém volném čase navštěvují školy převážně v okrese Třebíč a představují žákům problematiku elektronické bezpečnosti a informují je o nástrahách práce na internetu. Se svými stránkami http://www.kybersikana.eu vyhrály Evropskou soutěž o nejlepší dětský obsah online a postupují do evropského kola.  

 

Více informací o tomto semináři naleznete na internetových stránkách: www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost, kde jsou také ke stažení prezentace jednotlivých přednášejících. Video záznam z celého semináře je ke zhlédnutí na internetové adrese: http://tv.kr-vysocina.cz/?sekce=1&idw=699&article=/vysilani/internetova-televize-kraj-vysocina/seminar-bezpecnosti.html.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 10.4.2011 / 10.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze