Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Druhá okresní konference Individuálního projektu Vysočina

Druhá okresní konference Individuálního projektu Vysočina
Kraj Vysočina hostil 6. dubna 2011 ve svém sídle druhou okresní konferenci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina – individuální projekt“. Tématem konference bylo financování sociálních služeb. Za pomoci tohoto projektu, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR, jsou vybrané sociální služby financované od 1. ledna 2010 do 31. března 2013.
 

 
 

Konference se zúčastnili jednak zástupci poskytovatelů (dodavatelů) sociálních služeb a  jednak představitelé státní správy a samosprávy. Úvodní projev pronesl radní pro oblast regionálního rozvoje Ing. Bc. Martin Hyský, který přivítal účastníky konference.

 

Poté Ing. Jitka Přibilová, projektová manažerka Individuálního projektu Vysočina, odprezentovala základní informace, týkající se finanční a věcné stránky projektu. V další fázi konference vystupovali zástupci vybraných dodavatelů sociálních služeb, kteří informovali účastníky o jejich zařízeních a službách, které poskytují. Účelem bylo seznámit přítomné s poskytováním sociálních služeb a jejich financováním v daném okrese. Vybraní dodavatelé byli před projektem podporováni z rozpočtů MPSV, krajů, obcí a z prostředků dalších donorů. Právě tato konference umožnila vzájemnou komunikaci zástupců místních samospráv s vybranými poskytovateli sociálních služeb o budoucím financování služeb po ukončení Individuálního projektu Vysočina.

 

Závěrem se projektová manažerka rozloučila s účastníky a připojila pozvání na následující konference, na stejné téma, které proběhnou ve dnech 13. 4. 2011 v Havlíčkově Brodě, 20. 4. 2011 v Pelhřimově a 27. 4. 2011 v Třebíči.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 7.4.2011 / 7.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze