Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Třebíč se mění, pomáhají evropské peníze

Muzeum Vysočiny Třebíč se mění, pomáhají evropské peníze
Předáním staveniště byla letos v únoru zahájena náročná obnova významné národní kulturní památky kraje Vysočina - zámku v Třebíči. Jde o sídlo Muzea Vysočiny Třebíč, p.o., které po reorganizaci hlavní budovy zpřístupní veřejnosti nové sály a umožní rozšíření návštěvnických tras o cca 40 %, začlení zámecké expozice a fragmenty kláštera do moderní prezentace muzea. Návštěvníci tak budou moci obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které jsou doposud ukryty v depozitářích.
 

 
 

Vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní rekonstrukci historického nemovitého objektu, lze očekávat nepředvídatelné nálezy a zajímavé odkazy minulosti. První zajímavost byla objevena už při odbourávání betonové podlahy o tloušťce cca 40 mm v místnostech č. 2.34 – 2.41, přičemž se odkryly historické cihelné dlažby, které nebyly zjištěny v průběhu zpracování realizační projektové dokumentace provedenými průzkumy ani sondami. Po odstranění betonové vrstvy v celé ploše bude rozhodnuto o konečné podobě finální podlahové úpravy v dotčených místnostech. Dále byly při demontážích a vyklízení místností, převážně využívaných krajským muzeem jako depozitáře, zjištěny některé stavební prvky nezanesené v dokumentaci. Aktuální informace k průběhu rekonstrukce jsou postupně zveřejňovány na stránkách kraje Vysočina v části Kultura a památky, Projekty ROP Jihovýchod.

 

Práce na modernizaci výstavních i společenských prostor postupují podle časového harmonogramu. V těchto dnech se připravuje první proplacení faktur za stavební práce. Už během března bylo vybudováno zařízení staveniště, dokončena převážná část zakrytí historických konstrukcí určených k obnově a odstrojení stavby, včetně odstranění většiny novodobých nášlapných podlahových vrstev v interiérech. Dveřní křídla určená k repasi byla odvezena subdodavatelskou odbornou firmou. V měsíci dubnu budou převažovat bourací práce a práce spojené se statickým zajištěním objektu.

 

Projekt s názvem „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ je podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Předpokládané celkové výdaje jsou 184,5 mil. Kč, přičemž příspěvek ze strukturálního fondu ERDF může činit až 151 mil. Kč. Realizace projektu je rozdělena na dvě části: stavební a expoziční včetně realizace veřejného interiéru, ve kterém je mimo jiné pamatováno i na odpočinková místa, zázemí pro rodiče s dětmi, dětský koutek, veřejnou studovnu a prostor pro práci se školními skupinami. Dokončení projektu je předběžně plánováno na duben 2014.

 

Po dobu rekonstrukce i instalace expozic bude budova zámku Třebíč pro návštěvníky uzavřena, k částečnému zpřístupnění dojde během rekonstrukce v průběhu letních měsíců, kdy předem objednaným zájemcům bude umožněn bezplatný vstup s odborným doprovodem za účelem zhlédnutí právě probíhajících vybraných zajímavých stavebních prací.

 

 

 

 • Více informací:Alena Prokešová,
  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
  kraj Vysočina
  e-mail: prokesova.a@kr-vysocina.cz
  tel
  . 564 602 410

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 6.4.2011 / 6.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze