Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Jarní konference zdravých škol na Vysočině 2011

Jarní konference zdravých škol na Vysočině 2011
Kraj Vysočina hostil v úterý 29. března ve svém sídle Jarní konferenci zdravých škol na Vysočině 2011. Na konferenci byly prezentovány aktuální informace z odborů kraje Vysočina, nabídka vzdělávacích programů pro pedagogy od Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a úspěšný program Prevence úrazů, který kraj realizuje ve spolupráci se SZÚ plošně ve 3. třídách základních škol. Záštitu nad akcí převzali Marie Kružíková a Martin Hyský, členové Rady kraje Vysočina.
 

 
 

„Kraj Vysočina systematicky podporuje činnost “zdravých“ škol a právě dnes Rada kraje Vysočina bude schvalovat dotace na projekty 17ti školám v celkové výši 900 000 Kč,“ uvedla při zahájení konference Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství.

 

Jako příklady dobré praxe a náměty pro realizaci v dalších školách byly vybrány projekty ZŠ a MŠ Studenec a ZŠ Měřín realizované v roce 2010.

 

Velká část konference byla věnována představení nového vzdělávacího doplňujícího oboru Taneční a pohybová výchova, který byl od 1. září 2010 rozhodnutím MŠMT zařazen do rámcových vzdělávacích programů (RVP). Po přednášce k programu a praktické ukázce tance měli možnost ředitelé a učitelé škol diskutovat o přínosech a způsobech zavádění tohoto programu do výuky.

 

Závěrečná část konference byla věnována přípravě projektu a zpracování žádosti do dotačního programu kraje na podporu zavádění MA 21 a Zdraví 21. „V tomto programu mohou “zdravé“ školy získat prostředky pro své projekty. Kraj na tuto činnost uvolní v roce 2011 ze svého rozpočtu 2,5 mil. Kč,“ uvedl Martin Hyský, radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 5.4.2011 / 5.4.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze