Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj má připravené další čtyři dopravní akce k financování z evropských fondů

Silnice
Kraj Vysočina připravuje další čtyři velké dopravní projekty, o jejichž podporu z ROP Jihovýchod chce letos požádat . Na stavby v celkové hodnotě 573 miliony korun by Evropské unie měla přispět částku zhruba 487 milionů korun, což představuje 85% způsobilých výdajů. Po rozhodnutí vlády zrušit státní dotace pro projekty předkládané kraji je váha zbylých výdajů na krajském rozpočtu.
 

 
 

Projekty připravované k předložení do ROP Jihovýchod:

II/150 Havlíčkův Brod – Okrouhlice

- přeložka stávající komunikace o délce 1,6 km v úseku Horní Chlístov – Okrouhlice za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu

 

II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 6.stavba

- rekonstrukce vybraných úseky mezi Jihlavou a Pelhřimovem o délce 10,6 km vč. řešení tvaru nebezpečné křižovatky II/602 a II/406 (u Dvorců)

 

II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba

- obchvat Jamného o délce cca 1,8 km na trase mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou

 

II/128 Salačova Lhota – obchvat

- západní varianta obchvatu o délce cca 2,8 km

 

Zahájené modernizace s podporou ROP Jihovýchod s předpokladem dokončení v letošním roce

II/347 Světlá n. S. - D1, 1.stavba: cena díla 184 mil. Kč/dotace 167 mil. Kč

- rekonstrukce komunikace o délce 5 km

 

II/602 hr.kraje - Pelhřimov, 3.stavba: cena díla 200 mil. Kč/ dotace 160 mil. Kč  

- rekonstrukce vybraných úseky mezi Jihlavou a Pelhřimovem o délce 7,9 km + rekonstrukce mostu

 

II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje: cena díla 144 mil. Kč/dotace 122 mil. Kč

- rekonstrukce komunikace o délce 10,9 km

 

Rok

Investice do modernizace silniční infrastruktury (v tis. Kč)

2007

1 155 531

2008

   997 339

2009

2 167 775

2010

1 093 855

Tab. 1: Investice kraje Vysočina vč. získaných dotací do silniční infrastruktury kraje Vysočina ve vybraných letech

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 8.2.2011 / 8.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze