Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

František Dohnal

Oceněn v roce 2008
 

 
 

František Dohnal je rodák z Vysočiny: po absolvování Českého vysokého učení technického v Praze pracoval jako technik v jihlavské nemocnici. Po roce 1989 si založil vlastní firmu pro vývoj programového vybavení pro řízení nemocničních provozů a od roku 1991 do roku 1998 byl starostou Jihlavy. V této funkci se zasloužil o všestranný rozvoj města i jeho zviditelnění v rámci České republiky. Velmi významná byla jeho práce ve funkci předsedy Svazu měst a obcí ČR v letech 1993–1998. Jeho činorodé aktivity přesahovaly hranice země: v letech 1993–1998 byl vedoucím české delegace v Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy (CLRAE) a v této významné instituci pak vykonával od roku 2001 do roku 2005 významnou funkci viceprezidenta komory regionálních orgánů. Navíc byl v letech 1994–1996 členem Výboru evropských regionů a místních samospráv (CEMR). V těchto funkcích výrazně napomohl zvyšování autority naší země v Evropě.

V letech 1996–2005 byl rovněž předsedou správní rady Vzdělávacího centra pro veřejnou správu, o. p. s.

Svou autoritou a aktivitami se František Dohnal podstatnou měrou zasloužil o vznik kraje Vysočina, jehož se stal v letech 2000–2004 prvním hejtmanem. V letech 2004–2005 vykonával funkci prvního náměstka hejtmana a od roku 2005 je prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu. František Dohnal je příkladem schopného činorodého člověka, který se svou intenzivní prací přičinil o rozvoj svého kraje a o zvýraznění jeho významu v rámci celé republiky a částečně i Evropy.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.2.2011 / 4.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze