Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktuální drogová scéna, drogová legislativa a problematika návykových látek ve školním prostředí

Aktuální drogová scéna, drogová legislativa a problematika návykových látek ve školním prostředí
Tým Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ uspořádal ve čtvrtek 3. 2. 2011 v sídle kraje Vysočina odborný seminář „Aktuální drogová scéna, drogová legislativa a problematika návykových látek ve školním prostředí.“ Semináře se zúčastnili pedagogové, zástupci z řad Policie ČR, městských policií, Probační a mediační služby ČR, nestátních neziskových organizací, městských úřadů či Státního zdravotního ústavu.
 

 
 

Jako první vystoupil Břetislav Brejcha z Národní protidrogové centrály. Upozornil na to, že drogy se vyskytují na všech školách, byť někde „pouze“ ty legální. V této souvislosti vedl s pedagogy debatu o možnostech testování žáků a studentů na přítomnost drog a alkoholu v jejich organismu. On sám se v případě podezření, že je žák (student) pod vlivem návykové látky, k provedení testu přiklání, ovšem za jasně daných podmínek ošetřených zejména ve školním řádu. Informoval pedagogy o tom, že dané téma je aktuálně předmětem jednání příslušné pracovní skupiny v rámci státu.

Poukázal také na problematiku pěstitelů konopí v některých přistěhovaleckých minoritách. Podotkl, že se očekává jejich integrace do výroby pervitinu v České republice. Právě pervitin je jednou z nejsnáze dostupných drog u nás. Důvod je prostý – snadná dostupnost léků, které obsahují látky potřebné k jeho výrobě. Toto Brejcha tvrdě kritizoval. Z hlediska primární prevence potom apeloval na přítomné, aby neopomíjeli tzv. lékovou toxikomanii, tedy např. nadměrné užívání léků proti bolesti.

V otázce legalizace marihuany stojí jednoznačně proti: „Má-li být marihuana součástí léků, nechť se tak stane, ale v rámci jednoznačné lékové politiky státu. Netřeba ji kvůli těmto účelům plošně legalizovat.“

V tom se s ním shodla i Jitka Křivohlavá z Oblastní charity Jihlava, která ve svém vystoupení seznámila účastníky s aktuální drogovou situací na Vysočině, s Evropskou školní studií o alkoholu a jiných drogách, s nejčastějšími příčinami vzniku závislosti na drogách, alkoholu a tabáku a přidala postřehy a příběhy ze své praxe pracovníka kontaktního centra pro drogově závislé.

 

  • Zuzana Lesinová, odborný garant primární prevence

    Krajský úřad kraje Vysočina
    mobil: +420 724 650 292
    e-mail: lesinova.z@kr-vysocina.cz

 

Aktuální drogová scéna, drogová legislativa a problematika návykových látek ve školním prostředí

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.2.2011 / 4.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze