Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

V Počátkách otevírají multifunkční kulturní centrum

V Počátkách otevírají multifunkční kulturní centrum
Díky 43milionové dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod se 3. - 5. února otevírá v Počátkách multifunkční kulturní centrum. Město získá nový kulturní stánek pro milovníky filmů, divadla, knih a galerií.
 

 
 

Původní kino s divadelním jevištěm vznikalo v padesátých letech minulého století rekonstrukcí pivovaru. Objekt byl ve velmi špatném technickém stavu, vybavení již zastaralo a nedostatečné bylo také zázemí pro účinkující a personál. Město Počátky koupilo vedlejší budovu a vytvořilo moderní víceúčelové kulturní centrum. Rekonstrukcí tak město zachránilo cenné budovy na náměstí.

 

V novém kulturním centru budou pořádány kulturní, společenské a vzdělávací akce. Obyvatelé Počátek se dle ankety na webových stránkách města nejvíce těší na promítání filmů ve zrekonstruovaném kině. Zázemí získá Divadelní soubor J. K. Tyla a soubor Počátecký divadelní spolek, kteří v nových prostorách budou zkoušet a hrát svá divadelní představení. Žáci místní základní školy zde mohou prezentovat divadelní či hudební představení. Kromě kina nově vznikne výstavní síň, dvě podkrovní místnosti-klubovny, knihovna, informační centrum s veřejným internetem, galerie nebo letní amfiteátr pro hudební a další produkce.

 

Brány kulturního centra se poprvé slavnostně otevřou 3. února 2011. Pro veřejnost bude kino zpřístupněno 4. a 5. února, kdy proběhne Den otevřených dveří s prvním promítáním a veřejným vystoupením. Pro tuto příležitost byly vybrány filmy „Román pro muže“, „Šiju, šiju pohádku“ a „ Megamysl“ a živá produkce Počátecké dechovky, divadelního orchestru Počátky s hosty pod vedením dirigenta J. Bašty, Základní umělecké školy z Kamenice n. Lipou pobočky  v Počátkách,  Základní a Mateřské školy v Počátkách, Výchovného ústavu dětí a mládeže v Počátkách a Sportu pro všechny v Počátkách. 

 

Slova starosty města Počátky.

 

„Chtěl bych, poděkovat jednak Úřadu Regionální rady Jihovýchod, s jehož pomocí se nám podařilo získat evropské peníze a od státu.  Poděkování patří i dalším subjektům podílejícím se na realizaci celého projektu v čele s „1 Kamenickou stavební a obchodní firmou s.r.o.“. Dále bych rád poděkoval i všem těm občanům Počátek a blízkého okolí za jejich morální a finanční podporu, která vyvrcholila při „Taneční merendě v maskách“, kterou zorganizovali počáteční divadelníci v listopadu 2005. Získaná částka byla použita na zakoupení nové opony do kinosálu.

Na závěr bych chtěl také poděkovat zaměstnancům úřadu a všem bývalým zastupitelům v čele s bývalou paní starostkou Ing. Marií Hrnčířovou, kteří se o realizaci tohoto díla nemalou měrou zasloužili“.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.2.2011 / 3.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze