Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Otevřený dopis Marie Kružíkové, radní kraje Vysočina pro oblast školství rodičům i budoucím studentům středních škol a učilišť na Vysočině

 

 
 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

celá naše společnost je na určitém rozcestí. Dopady celosvětové krize, stále více se projevující změny demografického vývoje, problémy s úrovní našeho školství ve srovnání se světem – tyto všechny a další dílčí souvislosti nás nutí reagovat i určitými kroky ke konkrétním změnám v organizaci řízení školských zařízení i v našem kraji. Všechny změny bývají u nás přijímány s nedůvěrou a s obavami, aby nepřinesly negativní dopady pro konkrétní školy a jejich zaměstnance. Ti pak někdy tyto své osobní obavy přenášejí dál s tím, že je ohrožena nabídka vzdělání pro naše - Vaše děti.

 

Ujišťuji Vás, vážení rodiče, že nadcházející nutné organizační změny určitě nejsou jednoduchým pokusem o úspory na úkor Vašich dětí. Opravdu nejde o samoúčelná opatření, ale o poctivou snahu o zlepšení úrovně našeho školství včetně funkčního využití všech prostředků k tomuto základnímu cíli. Pokud některá škola nebude fungovat ve své původní podobě, neznamená to žádné celkové omezení šíře nabídky vzdělávacích možností na středních školách v kraji Vysočina. Nemůžeme přehlížet, že míst ve středních školách je leckde více než žáků, kteří se na ně hlásí. Jisté mírné zvýšení konkurence při přijímání žáků na střední školy bude jen ke prospěchu. Není dobré pro kvalitu výuky, pokud jsou např. na maturitní obory běžně  přijímáni žáci se čtyřkami na základní škole.

 

Fakta mluví jasně - od loňského roku nám v kraji na středních školách ubylo množství žáků, kteří by naplnili prakticky přibližně 40 tříd. Je proto logické, že se nemůžeme tvářit jako by se nic nedělo a pokračovat v zajetých kolejích v poloprázdných vlacích. Nová opatření by mohla například vést ke sloučení některých škol do větších celků. Těchto organizačních změn bychom využili i pro směrování nabídky vzdělávání ve prospěch současných trendů vzdělanosti, potřeb společnosti i perspektivy využitelnosti jednotlivých oborů pro stabilní zaměstnanost. Tato situace by nám také přinesla další prostředky na lepší vybavení technické i personální větších škol a v nich právě rozmanitější možnosti pro jejich žáky - Vaše děti. Zkrátka - demografický vývoj nám dává šanci k  úsporám, jež můžeme zpětně využít a soustředit ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. To je hlavní smysl a cíl připravovaných změn.

 

Navrhovaná opatření jsou koncipována tak, aby v případě realizace nenarušila přijímací řízení pro školní rok 2011/12 a zabezpečila zájemcům dokončení vzdělání ve vybraném oboru.

 

Přeji Vám i sobě, abyste byli stále více spokojeni se službami nabízenými našimi středními školami.

 

  • Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 1.2.2011 / 1.2.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze