Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina podporuje digitální podnikatelská prostředí

Kraj Vysočina podporuje digitální podnikatelská prostředí
V červnu 2010 se kraj Vysočina zapojil do evropského projektu DE-LAN (Digital Ecosystems – Learning Application Network) financovaného z programu Interreg IVC. Koordinátorem projektu je regionální vláda Walesu a připojilo se k němu celkem devět partnerů ze sedmi evropských zemí. Záměrem projektu je výměna zkušeností evropských regionů vedoucí ke konkrétním krokům podpory podnikatelského prostředí zejména v oblasti spolupráce firem na bázi online technologií včetně využití nových trendů, jako jsou sociální sítě a společná digitálních prostředí.
 

 
 

Ty umožňují usnadnit kooperaci a komunikaci jak mezi firmami, tak v rámci vnitrofiremních kanálů. Cílovou skupinu projektu bude tvořít vybraný tržní sement vhodný a ochotný využít inovací proti důsledkům ekonomické krize. Výstupem projektu by pak měla být revize krajské strategie podpory vztahů mezi malými a středními podniky v regionu, které nemají dostatečnou kapacitu konkurovat velkým společnostem. Projekt DE-LAN využívá teoretických konceptů, které jsou v evropském diskursu známy pod pojmy jako digitální ekosystémy (DE - Digital Ecosystems), Living Labs či Digitally Networked Businesses. Politikou projektu DE-LAN je použití open source tak, aby byly minimalizovány náklady podniků a zároveň byla umožněna snadná přenositelnost digitálního ekosystému v případě potřeby modifikace do různých odvětví ekonomiky.

Úspěšně fungující digitální ekosystém umožňuje:

 • propagovat své produkty a služby u širokého okruhu adresátů
 • spolupracovat s dalšími malými a středními podniky na rozvoji nových produktů a služeb
 • spolupracovat při hledání nových nebo specializovaných trhů
 • zajistit efektivní řízení dodávkového řetězce
 • zefektivnit způsob práce
 • inovovat a konkurovat na globálním a dynamickém trhu

V říjnu a listopadu se zaměstnanci kraje zúčastnili společných pracovních setkání ve Walesu a ve Španělsku, na kterých byly podniknuty první kroky, jež by měly během následujících dvou let vést k výměně dobré praxe a realizaci pilotních projektů testujících digitální ekosystém. Výsledná zjištění a hodnotící zprávy by měly pomoci kraji Vysočina posoudit vlastní potenciál a případně sloužit jako nosný materiál pro zahrnutí masivnější podpory takových inovací do budoucí rozvojové politiky kraje.

 

 • Václav Jáchim, odbor informatiky
  Krajský úřad kraje Vysočina
  e-mail: jachim.v@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2010 / 15.12.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze