Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Posilování partnerství členských a nečlenských zemí EU

Norské fondy
Dne 13. října 2010 se v prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina uskutečnila závěrečná konference k projektu „Posilování partnerství členských a nečlenských zemí EU“, který je realizován v rámci Společných projektů technické pomoci Finančních mechanismů EHP/Norska. Jedním z hlavních cílů projektu, který probíhá od ledna 2010, je zvýšit absorpční kapacitu regionu Vysočina pro rozvojová partnerství a přípravu společných projektů i mimo státy EU. Projekt byl realizován v partnerství s Rozvojovým centrem východního Islandu a Regionem Zakarpatská Ukrajina. I když tyto regiony jsou na první pohled rozdílné, podařilo se najít společná témata pro případnou budoucí spolupráci. Možná témata pro další spolupráci byla představena právě na závěrečném setkání, kde byly účastníkům konference představeny možnosti spolupráce v oblasti např. cestovního ruchu, kultury nebo školství.
 

 
 

Kraj Vysočina chápe tento projekt jako významný krok k další spolupráci a to zejména s ohledem na skutečnost, že v brzké době má být zahájeno nové programové období finančních mechanismů EHP/Norska 2009 - 2014.

„Nová setkání s partnery projektu otevřelo možnosti vzájemné spolupráce nejen pro kraj, ale i pro hosty z jiných institucí v regionu. Aktivně sledujeme i vývoj ohledně přípravy nového programového období finančních mechanismů EHP/Norska, jakmile budeme mít aktuální informace, budeme subjekty v regionu vhodným způsobem informovat“ uvedl kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který konferenci zahajoval.

Pro případné zájemce o spolupráci s institucemi z Východního Islandu nebo Zakarpatské oblasti Ukrajiny může Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje pomoci při zprostředkování kontaktů.

 

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad kraje Vysočina
    mail: frysova.i@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.10.2010 / 14.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze