Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jak podat stížnost

Kladivko
Podání stížnosti obvykle bývá jedním z posledních kroků v případě, že nejste spokojeni se způsobem poskytování zdravotní péče nebo s jejími výsledky. V případě vaší nespokojenosti je vždy dobré vyčerpat všechny ostatní možnosti.Pro podání stížnosti musíme rozlišovat, zda se jedná o nestátní nebo státní zdravotnické zařízení. Zřizovatelem státních zdravotnických zařízení je stát, tedy ministerstvo zdravotnictví. Nestátní zdravotnická zařízení mohu také mít svého zřizovatele (např. nemocnice mohou být zřizovány krajem) nebo se jedná o čistě soukromá zařízení, např. privátní lékař.
 

 
 

 Je možné, že příčinou problémů může být nedorozumění, nedostatečná schopnost či ochota zdravotnických pracovníků dostatečně podrobně vám vše vysvětlit.

"Drobnější problémy" je nejvhodnější řešit ústně, a to co nejdříve.

V případě, že se jedná o závažnější případy, je lepší řešit svoje námitky písemnou cestou. Máte tak mimo jiné zaručenu písemnou odpověď, a to v odpovídajícím termínu.

Jak tedy postupovat?

V případě, že nejste spokojeni s nemocniční péčí,  proberte svoje námitky s ošetřujícím lékařem, v případě nespokojenosti s ošetřovatelskou péčí pak s vedoucí sestrou oddělení. Vaše námitky je povinen vyslechnout i vedoucí lékař - primář oddělení, či pracovníci vrcholového managementu nemocnice, ředitel či jeho náměstci.

Pokud nejste spokojeni s ambulantní péčí v soukromé ambulanci, i zde je dobré probrat námitky přímo s ošetřujícím lékařem, či sestrou.

Jestliže budete mít za to, že Vám nebyla poskytnuta náležitá péče, můžete

  • podat písemný návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení nebo jeho zřizovateli
  • obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, a to v případě, pokud se nedostatky týkají odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka. Stejně tak se můžete obrátit na jinou existující profesní komoru, pokud se týkají nedostatky jiného zdravotnického pracovníka
  • se obrátit na zdravotní pojišťovnu u níž jste pojištěni, a to zejména v případě, kdy Vám zdravotnický pracovník odmítne provést zdravotní výkon, který je hrazený ze systému zdravotního pojištění
  • se dále obrátit na registrující správní orgán státní správy, který provedl registraci nestátního zdravotnického zařízení. Pro nestátní zdravotnická zařízení, která mají místo provozování v kraji Vysočina, je to Krajský úřad kraje Vysočina, odbor zdravotnictví.
 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 13.10.2010 / 13.10.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze