Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další parky a aleje v regionu omládnou

OP ZP
Členové krajské pracovní skupiny hodnotili 45 projektů z Operačního programu Životní prostředí. Na uzavřené 20. kolo příjmu žádostí do Operačního programu Životní prostředí navázalo 6. října 2010, v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina, zasedání a jednání „Pracovní skupiny pro výběr a zajištění implementace projektů Operačního programu Životní prostředí v letech 2007-2013“ (KPS).
 

 
 

Do dvacáté výzvy zaměřené na zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní a zlepšování stavu přírody a krajiny žadatelé o dotace z kraje Vysočina přihlásili tři projekty z podoblasti podpory 1. 3. 1, zaměřené na zlepšení systému povodňové služby a 42 projektů z prioritní osy 6, týkající se ochrany a péče o přírodu a krajinu. Celková hodnota projektů činí 152 000 000,– Kč, přičemž požadovaná výše dotace je 117 500 000,–Kč. Krajská pracovní skupina doporučila Státnímu fondu životního prostředí ČR v Praze všech 45 akcí ze seznamu žádostí ke schválení. Naprostá většina projektů se týkala ošetřování a obnovy zeleně v intravilánu obcí a stromořadí či alejí okolo komunikací. Také kraj Vysočina předložil šest žádostí na revitalizace parků v ústavech sociální péče zřizovaných krajem a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny zpracovala osm projektů na ošetření alejí u silnic v její správě.

 

1. Domov důchodců Proseč-Obořiště

2. Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz

3. Domov pro seniory Mitrov

4. Ústav sociální péče Křižanov

5. Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

6. Nemocnice Havlíčkův Brod

Pokud by byla projektům přidělena dotace, přičemž s vyjádření odpovědných orgánů se počítá na začátku příštího roku, tak po vypsání výběrových řízení a výběru dodavatelů prací by se mohlo začít s realizací akcí na jaře příštího roku. Předseda pracovní skupiny, radní Zdeněk Ryšavý k tomu poznamenal: „Tyto projekty, předložené do Operačního programu životního prostředí krajem Vysočina a KSÚSV jsou jasným důkazem toho, že kraj Vysočina ve vztahu k veřejné zeleni a alejím postupuje v duchu hesla Nejdřív jednat a až potom řezat.“

 

  • Marek Brom, odbor životního prostředí
    Krajský úřad kraje Vysočina
    tel: 564 602 208
    e-mail: brom.m@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.10.2010 / 11.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze