Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Výsledky Fóra Zdravého kraje Vysočina

Logo Zdravý kraj
Kraj Vysočina v rámci realizace projektu Zdravý kraj Vysočina uspořádal veřejné fórum k určení palčivých otázek v našem regionu. Na veřejném projednání, které se konalo v dubnu, byly odbornou veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje kraje Vysočina. Celkem bylo označeno 18 problémů. Následovala společná otevřená diskuse všech zúčastněných, jejímž výstupem byl konsensus nad deseti hlavními problémy kraje Vysočina. Vyřešení těchto problémů vidí účastníci jako základní předpoklad pro udržitelnost kvality života v našem kraji. Na Fóru diskutovalo 147 účastníků z řad veřejnosti a odborníků.
 

 
 

Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě, která byla ukončena v polovině června. Anketa byla určena všem, kteří se k dané problematice chtěli vyjádřit. Díky tomu bylo přiděleno celkem1100 hlasů.

Výsledky ankety potvrdily výběr sedmi problémů uvedených v „Desateru“ vzešlém z veřejného projednání. Kraj tak získal tzv. „ověřené problémy“ – tj. problémy , které se dostaly mezi prvních deset jak na Fóru, tak v anketě.

Problémy, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednaní, tak respondenti v rámci otevřené ankety jsou následující (problémy jsou řazeny dle významnosti):

 1. Nízká podpora kvalitního a zdravého života na venkově
 2. Neefektivita a zneužívání sociální záchytné sítě
 3. Nízká vážnost a důležitost vzdělávání
 4. Stárnutí populace
 5. Sociální vyloučení (nezaměstnanost, závislosti, zadluženost, riziková mládež)
 6. Přetěžování silniční sítě nákladní dopravou
 7. Nedostatek finančních prostředků na obnovu a zachování kulturních památek, tradic, aktivit sdružení a dobrovolníků

 

S výsledky Fóra bylo seznámeno Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zářijovém jednání. Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s odbory krajského úřadu, které mají oborové oblasti ve své gesci, budou pracovat na návrzích řešení problémů. Druhé  Fórum kraje Vysočina se bude konat v průběhu roku 2012.

 

Fórum organizuje kraj Vysočina v rámci realizace místní Agendy 21 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a regionů ČR a dle metodiky Národní sítě  Zdravých měst a regionů ČR tzv. „10P“ – tj.  společné hledání problémů v našem regionu. Vysočina je prvním z krajů v ČR, který dle této metodiky postupoval, ale Fóra jsou podle metodického postupu Národní sítě zdravých měst ČR již tradičně pořádána v řadě měst ČR.

 

 • Marta Vencovská, odbor regionálního rozvoje
  Krajský úřad kraje Vysočina
  tel: 564 602 556
  e-mail: vencovska.m@kr-vysocina

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.10.2010 / 9.10.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze