Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jak na to – formálně či neformálně? - konference

Dne 2. prosince 2010 se na Krajském úřadě kraje Vysočina na celý den otevřou brány do prostoru formálního a neformálního vzdělávání.
 

 
 

Prezentovány budou evropské vzdělávací programy – LLP i programy neformálního učení Mládež v akci, ale hlavní těžiště akce bude v představení již uskutečněných projektů několika organizací z celého kraje Vysočina, mezi nimiž budou základní i střední školy, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti atd., které by měly ukázat cestu těm, již se ještě neodvážili do výše uvedených programů zapojit nebo neví, jak na to. Zapojené organizace budou své projekty představovat buď prostřednictvím osobní prezentace, například v powerpointu apod., nebo posterů, které budou vystaveny v předsálí kongresových sálů, v nichž se bude odvíjet většina programu. Samotný program bude rozdělen do několika bloků. Dopoledne bude věnováno obecnému úvodu do formálního a neformálního vzdělávání, představení programů celoživotního a neformálního učení a zazní již některé z připravených prezentací projektů, odpoledne budou probíhat samotná představení ostatních projektů a workshopy o tom, jak na projekt (formální i neformální). V odpoledních hodinách bude vyhrazen i čas na konzultace jak u partnerů konference Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a České národní agentury Mládež, tak u samotných prezentujících či vystavovatelů. Výstupem konference bude elektronická brožura pro všechny účastníky s popisy všech představených projektů, které mohou být inspirací pro další projekty.

 

Akce se koná pod záštitou radní pro oblast školství RNDr. Marie Kružíkové a je pro všechny účastníky zdarma. Po celý den bude zajištěno občerstvení.

 

Registrace zájemců probíhá prostřednictvím přihlášek, které je nutné zaslat do 15. listopadu 2010 Mgr. Aleně Mikulíkové na e-mail: mikulikova.a@kr-vysocina.cz. Počet míst je omezen.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Vilibald Prokop
Vytvořeno / změněno: 27.9.2010 / 27.9.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze