Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Navigovaná operativa kolenních kloubů

zdravotnictvis
Oddělení ortopedie Nemocnice v Novém Městě na Moravě, příspěvková organizace získalo certifikát pro navigovanou operativu kolenních kloubů. Počítačovou navigaci využívají lékaři již šestým rokem.
Ročně je pomocí přístroje OrthoPilot operováno asi 90 % pacientů. Výsledky kontrol u těchto pacientů vykazují přesnější implantaci umělých kloubních náhrad než u pacientů po klasické operaci. Odměnou pracovnímu týmu je udělení certifikátu od koncernu B Braun, divize Aeskulap pro navigovanou operativu kolenních a kyčelních kloubů systémem OrthoPilot.
 

 
 

Implantace endoprotézy kolenního kloubu je jednou z hlavních náplní oboru ortopedie v Nemocnici v Novém Městě na Moravě, p.o. V současné době oddělení provádí přes 100 implantací endoprotéz kolene ročně. „Pro dobrou funkci implantátu je třeba splnit několik podmínek. V zásadě je možné říci, že jde o správnou indikaci, předoperační přípravu pacienta, korektní implantaci endoprotézy a kvalitní pooperační péči. Dále je nutné kvalitní technické vybavení operačního sálu, zkušený personál, osvědčená kloubní náhrada,“ říká primář ortopedického oddělení MUDr. Jaromír Chroustovský

           

Od roku 2004 používá ortopedické oddělení při implantaci kloubní náhrady kolene počítačovou navigaci. Jedná se o přístroj, který je schopen určit přesnou polohu končetiny, dokáže navrhnout správnou velikost a orientaci implantátu a simulovat její pohyb před definitivní implantací. Poskytuje tak operatérovi více informací než při klasické operaci bez navigace. Touto metodou se operuje asi 90% pacientů a operační technika je již dnes považována za standard.  Při srovnání s kontrolní skupinou operovaných pacientů bez navigace bylo zjištěno, že dosahujeme průměrně o 2 – 3° zlepšení osového usazení endoprotézy. Ačkoliv se tato hodnota může jevit malá, správné osové zatížení endoprotézy je jedním z hlavních předpokladů pro správnou funkci endoprotézy. I když velké zahraniční studie zatím neprokazují lepší funkci a životnost takto operovaných pacientů, potvrzují v souladu s naším pozorováním přesnější implantaci umělé kloubní náhrady“, upřesňuje primář ortopedie.

           

Počítačem navigovanou implantaci endoprotézy lze provést téměř u všech pacientů. Kontraindikací je zpravidla špatná kvalita kosti, kde nelze spolehlivě fixovat navigační sondy, eventuelně technická závada na počítači . Celkově se doba operace prodlužuje o cca 10 minut, což se nepovažuje za významné.

           

Zavádění počítačů do medicíny je dnes již naprostou samozřejmostí,“ říká MUDr. Chroustovský. „Od roku 2005  u nás funguje odborná společnost CAOS pro počítačem asistované ortopedické výkony, která zajišťuje pořádáních různých vzdělávacích akcí.  V roce 2010 naše pracoviště získalo certifikát pro navigovanou operativu kolenních kloubů systémem OrthoPilotâ. Lze jen očekávat další rozvoj počítačem asistované operativy nejen v ortopedii, ale též v dalších chirurgických oborech.“

 

Více informací, na http://www.nnm.cz/?id=odd_ort

Prim. MUDr. Jaromír Chroustovský, oddělení ortopedie; tel. 566 683 760

 

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 16.9.2010 / 16.9.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze