Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Další informace

 

 
 

Zájemci o další informace k problematice krizové přípravy obyvatelstva a zdravotnictví mohou získat více informací např. na níže uvedenýc webových adresách, nebo mohou telefonicky či osobně kontaktovat odbor zdravotnictví, případně oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu kraje Vysočina.

Zajímavé odkazy:

www.kr-vysocina.cz/www/bezpecnost - Kraj Vysočina - bezpečnost a mimořádné situace
www.mzcr.cz - Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.mvcr.cz - Ministerstvo vnitra ČR
www.krizove-rizeni.cz - Krizové řízení a havarijní plánování ČR
www.ochranaobyvatel.cz - Centrum pro bezpečný stát

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 23.4.2010 / 23.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze