Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Metodické nácviky a prověřovací cvičení

 

 
 
Významnou součástí a určitým vrcholem přípravy zdravotnictví kraje Vysočina na mimořádné události a krizové situace jsou nácviky a prověrky Traumatologických a Krizových plánů zdravotnických zařízení. Cílem je praktické procvičení postupů k poskytnutí neodkladné nemocniční péče  při mimořádných událostech s velkým počtem postižených osob a řešení jiných možných krizových situací. Zdravotnická zařízení jsou důležitými články záchranného řetězce a poskytnutím odborné lékařské péče postiženým se významně podílejí na záchraně zdraví a života.
 
Kraj Vysočina je v této oblasti na špičce v pomyslném hodnocení krajů v České republice. Od r. 2005 pravidelně jednou až dvakrát ročně prověřují všechny nemocnice v našem kraji svoji traumatologickou a krizovou připravenost. Cvičení a nácviky probíhají většinou ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou a ostatními složkami Integrovaného záchranného systému (IZS). Praktická cvičení nejlépe prověřují připravenost zdravotnictví kraje, jeho aktuálně dosažitelné kapacity a ukazují slabá místa. Tato cvičení, která se svými podmínkami přibližují reálným situacím, nastartovala větší zájem o odpovědné řešení této problematiky ze strany všech účastníků.
Pří přípravě a hodnocení cvičení úzce spolupracujeme s odborníky z Ministerstva zdravotnictví a s Fakultou zdravotnického managementu Univerzity obrany v Hradci Králové. Navázali jsme také spolupráci se sousedícími Pardubickým, Královéhradeckým a Jihomoravským krajem, které přebírají naše zkušenosti.
 
Zprávy o některých cvičeních můžete také sledovat na našem portálu v rubrice Krizová připravenost zdravotnictví - Aktuálně.
 

Fotografie z některých cvičení v minulých letech

Květen 2006 - srážka autobusu s vlakem - Jaroměřice nad Rokytnou, Nemocnice Třebíč

květen 2006 - Jaroměřice nad Rokytnoukvěten 2006 - Nemocnice Třebíč


Říjen 2006 - pád letadla - Cvičení horizont 2006, letiště Henčov

říjen 2006 - Cvičení Horizont - letiště Henčovříjen 2006 - Cvičení Horizont - letiště Henčov


Březen 2007 - vyhlášení stavu hromadné neštěstí - Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti

březen 2007 - Nemocnice sv. Zdislavy v Mostištibřezen 2007 - Nemocnice sv. Zdislavy v Mostišti


Květen 2007 - hromadný příjem poraněných - Nemocnice Jihlava

květen 2007 - Nemocnice Jihlavakvěten 2007 - Nemocnice Jihlava

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 23.4.2010 / 23.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze