Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příprava zdravotnictví kraje na mimořádné události a krizové stavy

 

 
 

Krajský úřad Vysočina se od svého vzniku intenzivně věnuje problematice mimořádných událostí a krizových stavů. Zásadní bylo vytvoření nového Traumatologického plánu kraje Vysočina, který komplexně řeší alokaci a využití krajských zdravotnických kapacit pro krizové situace, včetně možností využití mezikrajské výpomoci.
Krizové řízení se v zdravotnických zařízeních kraje postupně stalo standardní součástí práce nemocnic. Byly aktualizované nebo nově zpracované Traumatologické plány (postupy zdravotnického zařízení při hromadném neštěstí), Plány krizové připravenosti a další potřebná dokumentace Krizových štábů nemocnic. Velmi pozitivní změnou jsou pravidelně prováděné nácviky řešení mimořádných událostí a krizových situací, kdy krizové štáby záchranné služby a nemocnic reálně prověřují schopnost organizace účinně reagovat a například přijmout v krátké době velké množství poraněných při simulovaném hromadném neštěstí. Téměř dvacítka takovýchto praktických cvičení v posledních třech letech důkladně prověřila připravenost zdravotnictví kraje a jeho aktuálně dosažitelné kapacity.
Vzhledem k možnému nebezpečí vzniku chřipkové pandemie, způsobené novým typem chřipkového viru, byla v únoru 2007 zřízena krajská epidemiologická komise. Členové komise jsou odborníci z oblasti zdravotnictví, orgánů ochrany veřejného zdraví, veřejné správy a samosprávy. Tato komise je pracovní skupinou hejtmana kraje, podílí se na zpracování pandemického plánu kraje, navrhuje preventivní opatření a pomáhala by řešit případnou pandemickou situaci.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina

Logo ZZSZásadní změnu znamenalo zřízení jednotné organizace zdravotnické záchranné služby v roce 2005 a s tím spojené vytvoření jediného operačního střediska pro řízení výjezdových posádek. Umožňuje rychlý přesun lékařských a zdravotnických týmů i letecké záchranné služby z celého kraje k místu mimořádné události a koordinovaný přesun postižených do zdravotnických zařízení. V současnosti má záchranná služba zpracovaný reálný a funkční Traumatologický plán. Probíhá odborná teoretická i praktická příprava personálu na hromadná neštěstí a postupně se daří doplňovat záchranku kvalitním moderním materiálem pro potřeby zásahu při hromadných neštěstích. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina aktivuje svůj Traumatologický plán při hromadném neštěstí, kdy počet zraněných dosahuje 5 těžce nebo 15 lehce, nebo ekvivalenty (např. 2 těžce a 9 lehce) a pracuje v součinnosti s dalšími krajskými zařízeními (např. převozové sanity nemocnic a dopravní zdravotní služby). Při neštěstí většího rozsahu má dohodnutu pomoc i s mimokrajskými záchrannými službami a je schopná poskytnout rychlou odbornou pomoc současně i vyššímu počtu raněných.

Lůžková zdravotnická zařízení – nemocnice

Logo nemocniceVšechny nemocnice v kraji Vysočina mají zpracované aktuální a reálné Traumatologické a krizové plány. Jsou to živé dokumenty, které jsou pravidelně prověřované a upřesňují se zejména v souvislosti s prováděnými cvičeními. Zaměstnanci nemocnic v kraji si tak již několikrát prakticky vyzkoušeli svoji činnost, při možném příjmu velkého počtu raněných, při hromadných neštěstích i způsoby krizové komunikace a spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou. Příprava na možné mimořádné události se postupně stává standardní součástí činnosti nemocnic. Současná lůžková, přístrojová a personální kapacita nemocnic v kraji umožňuje poskytnout urgentní nemocniční péči přibližně třiceti těžce raněným na lůžkách ARO a JIP a postupně, podle typu poranění dalšímu velkému počtu lehce raněných.

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 23.4.2010 / 23.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze