Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příprava obyvatelstva na mimořádné události

 

 
 

Úroveň zdravotnických znalostí, zdravotních návyků a zdravotní odolnosti populace při mimořádných událostech a krizových situacích, včetně získávání dovedností k poskytování první pomoci a svépomoci, je významný faktor komplexního pohledu na bezpečnost společnosti.

Prvním článkem zdravotnického záchranného řetězce je jednotlivec a jeho schopnosti, znalosti a ochota poskytnout laickou první pomoc a svépomoc. Výuka zdravotnické první pomoci je významná součást zdravotní přípravy obyvatelstva v regionu a je důležitým předpokladem úspěšné záchrany postižených. Tato problematika je dosud rezortem zdravotnictví ne plně doceněna a teprve postupně řešena.

Statisticky se každý z nás jednou za život dostane do situace, kdy bude záležet jen na něm, zda dokáže pomoci člověku v nouzi. Pokud dojde k náhlé zástavě srdce a dýchání, musí být poskytnuta srdeční masáž a umělé dýchání do 3 až 5 minut, jinak je jen malá naději na přežití. Obdobně je tomu u masivního krvácení a dalších život ohrožujících stavů.

První pomoc není soubor složitých pravidel se spoustou výjimek, jak bylo prezentováno dříve. Moderní první pomoc zvládne každý kdo má dvě ruce, umí počítat do třiceti a chce pomoci. Velmi důležitá je rovněž znalost čísel tísňového volání. Vhodnou formou podané a vysvětlené informace o základech poskytování první pomoci, mohou již dětem kolem čtrnáctého roku života navždy zůstat v paměti.

Laické zdravotnické první pomoci se tradičně dlouhodobě a soustavně věnuje především Český červený kříž a některé zdravotnické školy. Jejich činnost však pokrývá jen omezenou část obyvatel v kraji.

Proto kraj Vysočina začal v roce 2004 realizovat projekt „První pomoc do škol“. Impulzem pro tuto aktivitu byly alarmující informace od zdravotníků, ale i veřejnosti, že znalost laické zdravotnické první pomoci, zejména u mládeže, je na velmi nízké úrovni. V současnosti běží čtvrtý ročník tohoto projektu a podařilo se již proškolit více jak dvacet dva tisíc mladých lidí našeho kraje. Více informací o projektu můžete získat na našem portálu v rubrice Zdravotnická záchranná služba – Projekt „První pomoc do škol“.

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 23.4.2010 / 23.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze