Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Co to je krizová připravenost zdravotnictví

 

 
 

Krizová připravenost zdravotnictví je schopnost správních úřadů a poskytovatelů zdravotnických služeb poskytovat nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových situací, v souladu s medicínskými zásadami pro poskytování zdravotní péče.

V rámci bezpečnostního systému státu má subsystém zdravotnictví jednu z hlavních rolí v Integrovaném záchranném systému. Základním nástrojem je dobře fungující zdravotnický záchranný řetězec.

Odpovědnost orgánů státní správy

Povinností státu a jeho veřejné správy je zajistit záchranu života a zabránit vzniku těžké újmy na zdraví postiženým při mimořádných událostech a krizových situacích, které kromě jiných aspektů narušení bezpečnosti, přinášejí hromadné postižením osob na zdraví. Je to určující pohled na roli současného zdravotnictví a to od poskytování první pomoci až po zdravotní rehabilitaci postižených. Orgány státní a veřejné správy zajišťují připravenost zdravotnictví na území svého správního celku.

Krajský úřad Vysočina od svého vzniku věnuje tomuto úkolu trvalou pozornost. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví krajského úřadu se od začátku roku 2004 této problematice intenzivně věnuje především na těchto úrovních:

  • tvorba nového Traumatologický plán kraje, který řeší alokaci a využití krajských zdravotnických kapacit pro krizové situace, včetně možností mezikrajské výpomoci,
  • laická zdravotnická první pomoc, jako první článek zdravotnického záchranného řetězce,
  • ZZS, jako poskytovatelé neodkladné přednemocniční péče,
  • zdravotnická zařízení kraje (především bývalé okresní nemocnice), jako poskytovatel neodkladné a následné nemocniční péče.

Zdravotnický záchranný řetězec

1. článek záchranného řetězce je poskytnutí laické zdravotnické první pomoci přímo na místě události. Je to nesmírně důležité a pro život poraněného často rozhodující provedení základních, život zachraňujících úkonů. Mezi úkoly poskytnutí první pomoci patří také přivolání zdravotnické záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155, nebo 112.

2. článkem záchranného řetězce je odborná přednemocniční neodkladná péče poskytovaná zdravotnickou záchrannou službu (ZZS). Ta se k potřebným dostaví do patnácti minut od tísňového zavolání. Zde jste již v rukou profesionálů s moderní zdravotnickou technikou a speciálně vybavenými vozidly. V kraji Vysočina ji poskytuje jednotná, krajem zřizovaná organizace Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace. ZZS je organizačně dělena na pět oblastních středisek. Na 16 stanovištích je připraveno 24 výjezdových skupin ZZS a jedna skupina letecké zdravotnické záchranné služby. Operační středisko ZZS pracuje v nepřetržitém provozu, přijímá tísňové hlášení a okamžitě vysílá zdravotnické posádky. Výjezdová stanoviště ZZS rovnoměrně pokrývají území celého kraje. Více informací můžete získat na našem portálu v rubrice Zdravotnická záchranná služba.

3. článek záchranného řetězce je odborná nemocniční neodkladná a následná péče. V našem kraji je poskytovaná v pěti nemocnicích zřizovaných krajem v okresních městech (Jihlava, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Třebíč) a v soukromé nemocnici Sv. Zdislavy v Mostišti. Tyto nemocnice mohou poskytnout adekvátní nemocniční neodkladnou péči pro mimořádnou událost v rozsahu cca třiceti těžce raněných, vyžadujících intenzivní péči. Specializovaná léčebná péče je zajišťovaná v Traumatologických centrech nebo jiných (popáleniny, speciální chirurgie aj.) zdravotnických zařízeních mimo náš kraj. Podrobné informace o nemocnicích v našem kraji můžete získat na našem portálu v rubrice Zdravotnická zařízení.

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 23.4.2010 / 23.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze