Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nemocnice

 

 
 

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Nemocnice Havlíčkův BrodŘeditel nemocnice
Mgr. David Rezničenko
Adresa zařízení:
Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod
http://www.onhb.cz/

Nemocnice Havlíčkův Brod je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost a prodej krve a krevních derivátů, dále provádí praní prádla pro potřeby svého provozu a pro jiná zdravotnická zařízení i jiné subjekty. Nemocnice se dále věnuje vědecké, vzdělávací a informační činnosti ve zdravotnictví včetně klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumnou činnost, podílí se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků a provozuje odbornou lékařskou knihovnu. Mezi doplňkové činnosti patří provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží.
Nemocnice Havlíčkův Brod je poskytovatelem lůžkové i ambulantní zdravotní péče pro občany kraje Vysočina i pacienty ze sousedících oblastí Středočeského a Pardubického kraje. V následujícím období bude nemocnice usilovat minimálně o udržení dlouhodobě vysokého kreditu jak v oblasti odborné, tak i z hlediska přístupu personálu k pacientům. Nemocnice si klade za cíl poskytovat co nejkomplexnější služby pro pacienty a v odbornostech, ve kterých dlouhodobě vykazuje nadprůměrnou úroveň se dále profilovat jako oddělení, která v některých specializovaných činnostech budou mít i nadále nadregionální význam. Týká se to zejména dětského oddělení, ortopedicko-traumatologického oddělení, některých subspecializací chirurgie (onkochirurgie, cévní chirurgie), péče o traumata, radiodiagnostického oddělení (zejména angiografie), oddělení nukleární medicíny a dalších.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Nemocnice JihlavaŘeditel nemocnice
MUDr. Lukáš Velev
Adresa zařízení:
Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava
http://www.nemji.cz/

Nemocnice Jihlava je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina, která poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální výchova zdravotnických pracovníků, postgraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činnosti odborné knihovny. Mezi doplňkové činnosti patří zkoušky stability u zdrojů ionizujícího záření, provozování hostinské činnosti pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci organizace, sterilizaci zdravotnických prostředků a materiálu, nákup a prodej zboží, praní a opravy prádla, technické činnosti v dopravě.
Nemocnice poskytuje služby především občanům kraje Vysočina, ale také občanům ostatních krajů a států. Nemocnice Jihlava spolupracuje se všemi nemocnicemi v kraji Vysočina a také s významnými zdravotnickými zařízení mimo kraj, např. pražskými a brněnskými fakultními nemocnicemi.
Strategií organizace je zajištění dominantního postavení nemocnice v poskytování základní a specializované péče v rámci kraje Vysočina při vyrovnaném hospodaření nemocnice, kvalitně poskytovaná zdravotní péče i ostatní služby, spokojení odborníci pro zajištění kvality péče a výchova a vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

Nemocnice Nové Město na MoravěŘeditelka nemocnice
JUDr. Věra Palečková
Adresa zařízení:
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě 
http://www.nnm.cz/

Nemocnice Nové Město na Moravě je příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina. Poskytuje zdravotní péči, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost a dopravní zdravotní služba. Organizace je oprávněna v rámci doplňkové činnosti vykonávat nákup a prodej zboží, hostinskou činnost, pronájem movitých věcí, zemní práce a práce mechanizačními prostředky, vedení účetnictví a činnost účetních poradců, poskytování ubytovacích služeb a pořádání kulturních akcí. Nemocnice má v síti zdravotnických zařízení kraje nezastupitelnou roli, neboť poskytuje péči pacientům celé východní části kraje Vysočina, která je charakteristická drsnými klimatickými podmínkami a ztíženou dopravní dostupností v zimních měsících (okres Žďár nad Sázavou, Polička a její okolí, spádovost léčebny TRN pro většinu Moravy). 
Nemocnice dobře spolupracuje s celým privátním sektorem v dané oblasti, vzniklé problémy jsou vždy konstruktivně řešeny. Historicky setrvává spolupráce se zdravotnickými zařízeními v Brně a je zcela bezproblémová a ke spokojenosti pacientů.
Vedení nemocnice pokračuje v nastavené koncepci rozvoje zdravotnického zařízení. Oblast poskytované péče charakterizuje další zvyšování kvality (certifikace, akreditace). Péče by měla být poskytována na vysoké odborné a etické úrovní a rovněž by takto měla být pacienty vnímána.

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Nemocnice PelhřimovŘeditel nemocnice
Ing. Jan Mlčák, MBA
Adresa zařízení:
Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov 
http://www.hospital-pe.cz/

Nemocnice Pelhřimov je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Předmětem hlavní činnosti je ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická i léčebná péček, nezbytná preventivní péče, lékárenská činnost, dopravní zdravotní služba, praní prádla a jeho opravy, hostinská činnost, zajištění činnosti odborné knihovny, realizace vzdělávacích aktivit a shromažďování, třídění a skladování odpadu.
Rozsah spádovosti je dán rozlohou bývalého okresu Pelhřimov, přibližně 80 tis. obyvatel. V některých oborech (porodnice, dětské, ortopedie, urologie, hematologie) je spádovost minimálně 100 tis. obyvatel (Vlašim, Telč, Tábor, Benešov, Jindřichův Hradec).
V rámci kraje Vysočina nemocnice spolupracuje v diagnostické a léčebné péči především s pracovištěm onkologie v Nemocnici Jihlava, Psychiatrickou léčebnou Jihlava, ale i s ostatními lůžkovými pracovišti v oborech, které nemocnice neprovozuje. V rámci specializační přípravy lékařů je spolupráce nejužší s Nemocnicí Jihlava a Psychiatrickou léčebnou Jihlava. Mimoregionálně nemocnice spolupracuje nejvíce se specializovanými pracovišti v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Brně.
Hlavním cílem nemocnice je zajistit pro občany spádové oblasti kvalitní preventivní, diagnostickou, léčebnou a následnou péči odpovídající 21. století při respektování možností financování a spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovišti.

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

Nemocnice TřebíčŘeditel nemocnice
Ing. Leoš Dostál
Adresa zařízení: 
Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč 
http://www.nem-tr.cz/

Nemocnice Třebíč je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina. Poskytuje ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou diagnostickou a léčebnou zdravotní péči. Zároveň provozuje lékárenskou činnost. V rámci doplňkové činnosti je nemocnice oprávněna pronajímat nemovitý majetek, provozovat hostinskou a ubytovací činnost pro osoby, které nejsou pacienty ani zaměstnanci, nakupovat a prodávat zboží. Se svojí více jak stoletou tradicí patříme k významným poskytovatelům zdravotní péče v kraji Vysočina.
Přímá spádová oblast výrazně překračuje 110 tisíc obyvatel. Kromě hlavního areálu disponuje dvěma detašovanými pracovišti – v Moravských Budějovicích a Třebíči (na ulici Družstevní).
Cílem nemocnice je neustálé zkvalitňování nabízených služeb, tak aby byla naplňována dlouhodobá vize: Nemocnice Třebíč - Partner Vašeho zdraví.

Nemocnice sv. Zdislavy

Adresa zařízení:
Mostiště 93, 594 01 Velké Meziříčí
http://www.nszmostiste.cz/

Nemocnice sv. Zdislavy, a. s. je nestátní zdravotnické zařízení, akciová společnost. Poskytuje následující služby: lůžkovou péči v oborech interní lékařství, chirurgie, traumatologie a v léčebně dlouhodobě nemocných, ambulantní péče v oborech interní lékařství, chirurgie, TBC a respirační nemoci, kardiologie, diabetologie, gastroenterologie, ortopedie, klinická onkologie, neurologie, urologie, klinická biochemie a hematologie, radiodiagnostika, provozování denního stacionáře.
Nemocnice má sídlo v budovách pavilonového typu . Počet a struktura lůžek je následující:  LDN  57 lůžek, akutní: chirurgie - 25 lůžek, ortopedie - 20 lůžek, interna - 25 lůžek, JIP chirurgická - 6 lůžek, JIP interní - 5 lůžek,
Spádovost činí cca 60 tis. pojištěnců, z regionu Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Křižanov, Měřín. Zdravotnické zařízení spolupracuje s okolními nemocnicemi - Jihlava, Třebíč, Nové Město na Moravě a s Domem zdraví ve Velkém Meziříčí.

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 22.4.2010 / 22.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze