Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina se zaměřuje na zavádění moderních informačních technologií do krajských nemocnic

zdravotnictvis
Řádově měsíce si dal kraj Vysočina na zavedení dalších informačních a komunikačních technologií, které podpoří a zlepší diagnostiku, léčbu, sledování vč. řízení kvality a efektivity poskytované péče v krajem řízených nemocnicích. Vedle již odzkoušeného mobilního zařízení pro vedení zdravotnických záznamů v zásahových vozech zdravotnické záchranné služby vč. využití GPS navigace nebo elektronické komunikace s příjmem emergency, kraj odstartoval jako první v ČR projekt řešení elektronického objednávání pacientů do odborných ambulancí. Jak uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, projekt je navíc unikátní v tom, že je realizován ve spolupráci s Tchai-wanskou stranou. Projekt bude pilotně zprovozněn v jihlavské nemocnici a v případě úspěchu, který se očekává, bude systém rozšířen i na další nemocnice kraje.
 

 
 

V současné době také vzniká nové datové tržiště zdravotnictví, které je a bude pravidelně aktualizováno informacemi ekonomickými, personálními, ale i čistě odbornými, které budou soustředěny do centra datového skladu kraje. "Dále budeme využívat  jednotný systém pro objednávání léků a spotřebního zdravotnického materiálu, v přípravě je jednotný ekonomický systém shodný pro všechna naše zdravotnická zařízení," uvedl konkrétní nástroje elektronického zdravotnictví na Vysočině Jiří Běhounek. Kraj Vysočina spolu s vedením nemocnic si uvědomují, že zdravotnické informace, které mohou vést k záchraně života, musí být k dispozici v potřebném místě a čase. Proto je jednou z klíčových priorit v elektronizaci krajského zdravotnictví přístup k informacím ze strany zdravotnického personálu - jednak zdravotníků v nemocnicích, ale také zdravotníků v terénu. Z tohoto důvodu došlo k rozhodnutí realizovat projekt pro výměnu dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními kraje. Důležité informace by se tak měly dostat vždy v co nejkratším čase na potřebné místo, mělo by dojít ke snížení počtu opakovaných vyšetření, při zásahu zdravotnické záchranné služby budou informace podporou pro rozhodování lékařů v terénu atp.

 

V minulém týdnu vznikl přímý webový odkaz na problematiku eHealth na Vysočině www.kr-vysocina.cz/ehealth, který byl vytvořen z důvodu předávání informací odborné i lajcké veřejnosti. V tuto chvíli je možné zde najít "pouze" schválenou koncepci eHealth kraje Vysočina, ale v nejbližších dnech bude tento web postupně doplňován o nejaktuálnější informace této problematiky.

 

Problematiku eHealth přednášel hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek i v rámci odborné sekce mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě 2010 v Hradci Králové (12. - 13. 4. 2010).

 

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.4.2010 / 13.4.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze