Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Udržitelné podnikání na Vysočině

Logo Zdravý kraj
„Udržitelné podnikání na Vysočině“ bylo tématem Krajského fóra podnikatelského sektoru kraje Vysočina, které proběhlo jako další z aktivit projektu „Vysočina 21“, jenž je realizován za podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.
 

 
 

Toto fórum se uskutečnilo 4. března 2010 na půdě Střední školy obchodu a služeb v Jihlavě. Účastníkům fóra byly v úvodu představeny principy Místní agendy 21 v návaznosti na udržitelný rozvoj. O budoucnosti podnikání na Vysočině, jako jednoho ze základních pilířů udržitelného rozvoje, zde živě debatovali zástupci veřejného a soukromého sektoru. Podnikatelská veřejnost byla reprezentována představiteli regionálních hospodářských komor i konkrétních podnikatelských subjektů, za kraj Vysočina, jako představitele veřejného sektoru, vystoupili náměstek hejtmana Vladimír Novotný a radní pro regionální rozvoj Martin Hyský. Zástupci Odboru regionálního rozvoje kraje Vysočina představili jednu z nejhmatatelnějších forem podpory podnikání ze strany kraje, a to grantový program „Rozvoj podnikatelů 2010“ financovaný tradičně z Fondu Vysočiny. Konstruktivní debata o reálných možnostech vzájemné spolupráce vyústila v konkrétní definici společných postupů a realizovatelných aktivit. Jak účastníci ze strany podnikatelů, tak představitelé kraje se jednomyslně shodli v tom, že vzájemná účinná spolupráce je bezpodmínečně nutná k tomu, aby se podnikatelské prostředí stabilizovalo a zdravě rozvíjelo.

 

 

Udržitelné podnikání na Vysočině

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.3.2010 / 10.3.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Fotogalerie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze