Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Opravte si svoji školku s pomocí Fondu Vysočiny

Fond Vysočiny
S velkým zájmem obcí se v roce 2009 setkal nový grantový program Fondu Vysočiny Naše školka zaměřený na podporu projektů v oblasti zkvalitňování předškolní péče. Zájem o opravy, modernizace a dovybavení budov školek odpovídajícím hygienickým a stravovacím zázemím projevilo v loňském roce 95 obcí s požadavkem za více než 13 mil. korun. V těchto dnech odstartovalo další kolo příjmu žádostí resp. příjmu projektů.
 

 
 

„Po konečném výběru bylo v loňském roce podpořeno 33 projektů řešících rekonstrukci, opravu či obnovu vybavení sociálních zařízení, kuchyní, jídelen nebo výdejen stravy předškolních zařízení v majetku obcí. K typickým projektům podpořeným v rámci tohoto programu patří například projekt obce Nová Ves u Nového Města na Moravě. Zde obec zrealizovala kompletní rekonstrukci sociálního zařízení sloužícího pro 37 dětí navštěvujících mateřskou školu s celkovými náklady 427 tis. Kč, z nichž dotace činila 200 tis. korun,“ uvedl příklad náměstek hejtmana pro oblast grantových programů Vladimír Novotný.

 

Dalším zajímavým projektem byl například projekt obce Fryšava pod Žákovou horou. Ta se rozhodla financovat rekonstrukci sociálního zařízení mateřské školy společně s kuchyní sloužící pro 30 dětí mateřské školy a 18 dětí základní školy. Celkové náklady tohoto projektu dosáhly bezmála 490 tis. Kč, z nichž dotace činila 195 tis. Kč.

 

K pokrytí této oblasti podpory i v letošním roce vyhlásilo Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 2. února grantový program Fondu Vysočiny Naše školka 2010 s finanční alokací 5 mil. Kč, určený pro obce do 2 000 obyvatel. Pravidla tohoto programu doznala jen několika změn, maximální poskytovaná dotace byla snížena na 150 tis. Kč a hodnotící kritéria žádostí byla upravena tak, aby zvýhodňovala žadatele, kteří neobdrželi podporu svého projektů v loňském roce a dále ta jejich předškolní zařízení, která pečují o děti s handicapem. Konečný termín pro příjem žádostí byl stanoven na 12. března a žádosti je samozřejmě možno podat i prostřednictvím datové schránky.

 

Poznámka:

Žadatele dále upozorňujeme, že pokud je stravovací zařízení dotčené projektem součástí společného objektu mateřské a základní školy, musí počet obsluhovaných dětí předškolního věku převyšovat počet obsluhovaných dětí školního věku. Mnoho projektů poptávaných v roce 2009 také obsahovalo neuznatelné náklady, prosíme proto žadatele, aby věnovali zvýšenou pozornost podmínkám zveřejněným ve Výzvě k předkládání projektů zveřejněné na stránkách Fondu Vysočiny (www.fondvysociny.cz).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 10.2.2010 / 10.2.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze