Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj bude na poplatky dál poskytovat dary

Kraj Vysočina od 1. února 2010 umožní pacientům zdravotnických zařízení žádat o dar za uhrazené regulační poplatky. Lidé mohou o peníze ve výši uhrazených regulačních poplatků žádat prostřednictvím následné písemné darovací smlouvy. Kraj Vysočina má za tímto účelem v rozpočtu připraveno 55,5 mil. korun.
 

 
 

Důvodem této administrativní změny je platná evropská legislativa. Ta kraji nedovoluje poskytnout jednotlivým nemocnicím další prostředky podpory k řešení darů za poplatky jako dosud. Úředně stanovený limit by některá krajská zařízení překročila již v únoru letošního roku.  "Lidé mohou peníze za poplatky dostávat dál. Od 1. února je řešením uzavírání individuálních darovacích smluv s krajem Vysočina,“ vysvětlil hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek. Kraj Vysočina připravuje k tomuto postupu informační kampaň na svých www, na www nemocnic a v krajských novinách Kraj Vysočina.

 

„Od února pacient regulační poplatek zaplatí, pokud bude mít zájem o dar - nechá si vystavit účetní doklad, ten připojí k vyplněné darovací smlouvě, kterou odevzdá nebo odešle na krajský úřad. My mu je, po schválení Radou kraje Vysočina, proplatíme způsobem, který si zvolí - na bankovní účet nebo složenkou,“ doplnil hejtman Jiří Běhounek.

 

Postup v případě zájmu o dar:

   1)      Po ošetření (hospitalizaci) si vyžádejte doklad o Vámi uhrazeném regulačním poplatku.

   2)      Do předtištěného návrhu Darovací smlouvy doplňte své kontaktní údaje a další uvedené informace (zejména zvolený způsob proplacení daru),

   3)      k doplněnému návrhu Darovací smlouvy připojte originály dokladů o úhradě regulačního poplatku,

   4)      smlouvu odešlete nebo odevzdejte na předepsané adrese (nejlépe v obálce označené „POPLATKY“)

Podpisem Darovací smlouvy žadatel stvrzuje správnost uvedených i doplněných údajů.

 

Žádost o dar bude Rada kraje Vysočina schvalovat hromadně každé čtvrtletí. V případě nejasností může veřejnost využít speciální mailovou adresu poplatky@kr-vysocina.cz, v prvních týdnech zavedení systému darů bude funkční v úředních hodinách také informační telefonní číslo 564 602 328. Návrh darovací smlouvy bude v únoru k dispozici ve všech krajských nemocnicích, na recepci sídla kraje Vysočina v Jihlavě a v elektronické podobě také na www.kr-vysocina.cz, www.zdravi-vysociny.cz a na www všech krajských nemocnic (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocmice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.1.2010 / 13.1.2010

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze