Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Doprava v Kraji Vysočina

Mobilní verze webu

Obchvat Oslavičky slouží řidičům

Po deseti měsících kraj Vysočina dokončil realizaci projektu II/360 Oslavička – obchvat, 2. stavba o délce téměř jednoho kilometru. Společně s první etapou, dokončenou na podzim 2006, jde celkem o 2,667 km dlouhý úsek, který představuje další významný článek řetězce novostaveb na trase mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím. Pro město Třebíč je rovněž přijatelným napojením na dálnicí D1. Stavba druhé části obchvatu Oslavičky přišla kraj Vysočina na 106,7 mil. Kč, z čehož více než 90% činí dotační podíl z ROP Jihovýchod.
 

 
 

„Novostavba přeložky silnice II/360 resp. obchvatu Oslavičky předpokládala vybudování dvou mostů – přes potok Oslavička v délce 24 m a most přes trať ČD v délce 96,4m a výšce 10 m nad terénem. Mostem – mimoúrovňovým křížením se nám podařilo odstranit jedno z nebezpečných resp. kolizních míst vedení dráhy a krajské komunikace, “ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje Vysočina Libor Joukl. Při betonáži přemostění dráhy bylo zpracováno zhruba 1000 m3 betonu. Betonáž byla prováděna „v jednom zátahu“ po dobu cca 23 hod.

V dotčené oblasti vybudovaná stavba z obce Oslavička urychlila spojení Třebíč - Velké Meziříčí – D1. Původní trasa silnice II/360 vykazovala velmi nevhodné směrové vedení (hluboko pod limitními hodnotami) a rovněž naprosto nedostatečnou šířku koruny komunikace.

 

„V současné době je připravována stavba II/360 Oslavice – Oslavička. Jedná se o zbývající úsek mezi obchvaty obcí Oslavice a Oslavička,“ doplnil Tomáš Pípal z krajského odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

Související stavby, stavby na II/360 mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím (realizované):

II/360 obchvat obce Trnavy

II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 1. stavba(2003)

II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 2. stavba(2004)

II/360 Velké Meziříčí – obchvat, 3. stavby (obchvat obce Oslavice) (2005)

 

2. stavbu obchvatu Oslavičky pro kraj Vysočina zhotovila společnost Strabag.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.11.2009 / 9.11.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Doprava > Silniční projekty spolufinancované z prostředků EU > Dotační tituly > Regionální operační program NUTS2 Jihovýchod (ROP JV)

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze