Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Ekologové ze středních škol zkoumali řeku Bystřici

krajina
Ve dnech 14. – 16. října 2009 zápolili středoškoláci z celé Vysočiny a Jihomoravského kraje nejen s náročnými úkoly, testy, poznávačkami a měřeními, ale zároveň s počasím. V Bystřici nad Pernštejnem proběhl 6. ročník krajského kola přírodovědné soutěže Ekologická olympiáda s ústředním tématem Voda v krajině. Soutěž zahájila radní pro oblast školství Marie Kružíková.
 

 
 

Ve středu probíhala poznávačka vodních bezobratlých a rostlin pobřeží a vod.  Studenti skládali do správného pořadí fotky řeky Svratky, na slepé mapě vyznačovali hlavní české řeky, vypočítávali sklony svahů a zakreslovali povodí řeky Bystřice, prošli i hydrologickým testem. Ve čtvrtek čekal na soutěžící náročný praktický úkol. Každé družstvo si vylosovalo určitý úsek řeky Bystřice, který museli měřit, odebírat vzorky, hodnotit dopad krajiny na řeku a naopak.


Výsledky celodenního zkoumání prezentovali před odbornou komisí. V komisi zasedli vedle sebe krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý, vodohospodář Povodí Moravy, geograf z Masarykovy univerzity a lektoři z Chaloupek. „Prostřednictvím prezentací jednotlivých družstev jsme tak dohromady získaly obrázek o charakteru řeky Bystřice od pramene až po soutok se Svratkou, což je nějakých 23 km“, přiblížil úkol vedoucí soutěže Martin Kříž z Chaloupek.

 

Ještě ve čtvrtek večer proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící převzali ceny a gratulace od pana radního Ryšavého. „Jsem rád, že jsem se mohl setkat s tolika šikovnými zájemci o ekologii a ochranu přírody z řad středoškoláků. Věřím, že ti, kteří se z nich budou tomuto tématu věnovat v budoucnu i profesionálně, přispějí k trvale udržitelnému rozvoji nejen v našem kraji“, zhodnotil akci radní Ryšavý.
V květnu 2010 proběhne národní kolo soutěže a také na Vysočině. Barvy našeho kraje bude hájit družstvo z gymnázia Chotěboř. Na druhém místě skončilo družstvo z gymnázia Pelhřimov a na třetím místě družstvo ze SOŠ zahradnické a SOU Rajhrad, tedy z Jihomoravského kraje.
V pátek na soutěžící již čela exkurze na Vírskou přehradu a do úpravny vody ve Švařci.

 

Pořadatelé děkují všem zúčastněným kolektivům a jejich učitelům, stejně tak i všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli – VOŠ Bystřice nad Pernštejnem, Lesy ČR, Povodí Moravy a Kraj Vysočina.

 

  • Zpráva převzata z  www.chaloupky.cz
 

Ekologové ze středních škol zkoumali řeku Bystřici

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.10.2009 / 21.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze