Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzea a galerie na Vysočině on-line

Exponát, Muzeum Telč
Na Vysočině by mohla v příštím roce začít vznikat zcela unikátní digitální databáze sbírkových předmětů zhruba pěti desítek regionálních muzeí, galerií a pamětních síní nekomerčního charakteru. Projekt za 9,6 miliónů korun s názvem Muzea a galerie na Vysočině on-line by měl být zahájen v lednu 2010. Výstupy by měly být veřejnosti představeny na přelomu září a října 2012. Seznam konkrétních předmětů se připravuje.
 

 
 

"Projekt, který se uchází o podporu ROP Jihovýchod, řeší nedostatečnou prezentaci movitého kulturního dědictví obsaženého ve sbírkotvorných institucích v kraji Vysočina. Návštěvník si bude moci dopředu naplánovat tematickou prohlídku vybraných institucí v kraji, umožní se mu tak přístup k informacím bez časového a prostorového omezení," uvedl k projektu radní kraje Vysočina pro oblast kultury Tomáš Škaryd a doplnil, že digitalizace se v první fázi týká pěti tisíc položek.

 

Vytvořená databáze sbírkových předmětů bude prezentována na internetu prostřednictvím speciální 3D webové aplikace. V rámci projektu dojde dále k zakoupení informačních kiosků, do kterých bude rovněž databáze sbírkových předmětů nainstalována. Tyto informační kiosky napojené na internet budou umístěné ve veřejně přístupných prostorách zapojených institucí, díky nim bude mít návštěvník přístup nejenom do uvedené databáze sbírkových předmětů, ale též na webové stránky turistického portálu Vítejte na Vysočině a zároveň si zde návštěvník/turista bude moci vyhledat další potřebné informace (např. dopravní spojení, otevírací doby, aj.). 

 

 "V takovémto rozsahu a formě se jedná o ojedinělý projekt. Digitalizace sbírkového fondu znamená nejenom možnost nových způsobů prezentace sbírkových předmětů, ale rovněž významnou pomoc v případě jejich odcizení, ztráty či zničení. Zároveň usnadňuje popis a katalogizaci sbírkových předmětů. Slouží i jako ochrana originálního sbírkového předmětu, např. při přípravě výstavy, kdy se snižuje nutnost manipulace se samotným sbírkovým předmětem a zmenšuje se tak možnost jeho poškození," vyjmenovala přednosti Alena Prokešová z krajského odboru kultury a památkové péče.

  

Předměty budou digitalizovat dva zaměstnanci příspěvkových organizací zřizovaných v působnosti odboru kultury a památkové péče krajem Vysočina. Provoz sbírkotvorných institucí, ani pohyb po expozicích nebude při digitalizaci nijak omezen, práce budou probíhat v prostorách nacházejících se mimo stávající expozice.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.10.2009 / 14.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze