Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočinu navštívil eurokomisař Vladimír Špidla

Vladimír Špidla
Řešení aktuálního stavu nezaměstnanosti, využití Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ale také dopady současné ekonomické krize na veřejné rozpočty byly na programu jednání vedení kraje Vysočina a komisaře Evropské unie pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimíra Špidly. Eurokomisař Vladimír Špidla Vysočinu navštívil 2. října 2009 mimo jiné u příležitosti svátku seniorů.
 

 
 

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek seznámil eurokomisaře se současnou situací na trhu práce v regionu vč. všech negativních dopadů rušení firem a omezování lokální nabídky práce. "Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci existuje dva roky a již vykazuje povzbudivé výsledky. Fond nabízí prostředky, není vyčerpán a je připraven pomoci členským zemím EU. Velký prostor má i ČR. Mnoha členským zemím se jednáním podařilo z tohoto fondu vydat odstupné, hlavně v podobě příspěvků na hledání zaměstnání, vzdělávacích programů a pracovních pobídek. Pravidla fondu byla nyní přepracována a jeho působnost rozšířena tak, aby řešil sociální dopady celosvětové hospodářské krize. Fond tak bude moci pomáhat lidem bez práce při hledání nového zaměstnání ještě účinněji,“ uvedl evropský komisař pro zaměstnanost Vladimír Špidla.

 

Program eurokomisaře Vladimíra Špidly na Vysočině předpokládal také setkání se zástupci resp. řediteli sociálních zařízení v regionu. Eurokomisař rozvinul debatu o problematice stárnutí a jejích důsledcích. V rozsáhlé debatě přišla řeč na optimální výši důchodů nebo přiměřenost věku pro odchod do důchodu. „V případě Islandu se odchází do důchodu v 70 letech a lidé tuto skutečnost přijali. Obecně lze konstatovat, že klíčovou věcí pro odchod do důchodu je střední délka života dosažená v dobrém zdraví. Odchod osob do důchodu v 65 letech se zdá být v ČR sociálně spravedlivý a odůvodnitelný při fungování mezigenerační solidarity. Pokud jde o financování sociálních služeb: V průměru je v zemích EU na sociální služby poskytováno 28% HDP, v případě ČR jde o 19% HDP, čísla mluví jasně. Rozhodnutí o výši rozdělení HDP je politickou volbou, která není jednoduchá,“uvedl Vladimír Špidla. Shoda obou stran panovala v případě rozsahu terénních sociálních služeb. Eurokomisař i ředitelé vidí v ČR velký prostor pro rozvoj terénních sociálních služeb na úkor institucionálních (ústavních) služeb. „V názoru na podporu terénních služeb na úkor pobytových zařízení se s eurokomisařem Vladimírem Špidlou shoduji. Otázkou zůstává finanční rámec národní podpory a podstatně intenzivnější příprava rodin na situace, kdy budou o seniory muset více pečovat s podporou odborných terénních služeb,“ konstatoval radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál.

 

Vladimír Špidla navštívil v rámci pracovního programu na Vysočině také krajský Domov seniorů v Onšově (okr. Pelhřimov), kde s ředitelem zařízení Václavem Jarošem probíral problematiku stárnutí.

 

Poznámka:

V loňském roce pomohl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) 10 000 pracovníků. Jak vyplývá z výroční zprávy o fondu EFG, více než dvě třetiny z nich již našlo novou práci. Zpráva ukazuje, že země EU stále více čerpají finanční prostředky fondu na pomoc pracovníkům, kteří byli propuštěni z práce v důsledku globalizace. Informuje také o tom, jak první příspěvky EFG umožnily propuštěným pracovníkům nalézt nové zaměstnání.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 2.10.2009 / 2.10.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze