Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Další krajská dotace pomůže zachovat stávající síť sociálních služeb

Ilustrační foto
Zastupitelstvo kraje příští týden bude jednat o další finanční pomoci síti sociálních služeb v našem regionu. Podle aktuálních informací chybí provozovatelům sociálních zařízení a poskytovatelům sociálních služeb na Vysočině zhruba deset milionů korun. Bez nich se ocitnou ve velkých finančních potížích, které mohou znamenat i ukončení jejich činnosti. Hrozící krizi v oblasti sociálních služeb může vyřešit mimořádná krajská dotace.
 

 
 

Rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí umožnil začátkem roku 2009 na podporu regionálních sociálních služeb vyčlenit pouze 80 % částky roku 2008. Pro poskytovatele sociálních služeb to znamenalo, že by bez dalšího navýšení musely v letošním roce některé sociální služby významně omezit či dokonce přestat poskytovat. I na nátlak krajů ministerstvo resp. vláda další finanční prostředky našla a průběžně ještě dvakrát dotace navýšila. I přesto zůstávají a Vysočině zhruba tři desítky poskytovatelů ve finanční tísni.

 

"Státní dotace neřeší meziroční růst nákladů a navýšení platů, které se odvíjí od upravené legislativy," konstatuje radní kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Petr Krčál. Zastupitelstvu proto navrhl uvolnit z krajského rozpočtu zhruba deset milionů korun, které pomohou v částce1,415 tis. korun dvanácti nestátním neziskovým organizacím v regionu, kterým hrozilo omezení poskytování služeb a které se soustředí především na zajištění finančně náročného chodu denních stacionářů, ranou péči nebo poradenství. Mezi podpořené organizace, které pomáhají několika stovkám až jednotkám tisíců lidí patří např. APLA pomáhající lidem s autismem nebo denní stacionáře Diecézní charity Brno.

 

Obdobnou situaci s nedostatkem finančních prostředků především na legislativně navýšené platy zaměstnanců musí okamžitě řešit i 22 krajských sociálních zařízení. "Zde je problém především v krácení úhrad za výkony od zdravotních pojišťoven  oproti minulému roku a již zmíněné neplánované zvýšení platů bez navýšení dotací státu," vysvětlil radní Petr Krčál. I přes zapojení veškerých úspor a po zavedení úsporných opatření chybí krajským sociálním zařízením  téměř 8,5 mil. korun. "Pokud chceme i nadále poskytovat klientům potřebné plnohodnotné služby, postupovat při odměňování personálu podle platné legislativy a zajistit v našich zařízeních základní lidské podmínky - teplo, hygienu a řádný chod stravovacích zařízení, nemůžeme se spoléhat na  pouze stát," vysvětlil Petr Krčál.

 

Jednotlivé mimořádné dotace pro ústavy sociální péče a krajské domovy důchodců, o kterých bude 15. září 2009 rozhodovat Zastupitelstvo kraje Vysočina, se pohybují v jednotlivých případech od 350 tisíc korun až po více než 1,5 mil. korun pro Diagnostický ústav sociální péče Černovice.

 

Kraj Vysočina v letošním roce poskytl ze svého rozpočtu na dofinancování sociálních služeb v regionu celkem  80,3 mil. korun (bez výše zmíněné dotace, kterou zatím neschválilo krajské zastupitelstvo).

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 11.9.2009 / 11.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze