Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajské střední školy v Jihlavě "léčili" řemeslníci

Po letošních prázdninách se studenti středních škol na Vysočině vraceli do opravených škol a učeben. Kraj Vysočina v letošním roce ze svého rozpočtu vynaloží na přípravu a samotné opravy svých škol téměř 200 mil. korun. Většina z plánovaných 60 akcí proběhla právě během dvouměsíčních prázdnin.
 

 
 

Střední umělecko-průmyslová škola Jihlava - Helenín: Během července a srpna byla dokončena výměna oken ve čtyřech patrech školy. Vzhled objektu zůstal zachován, liší se pouze členění oken a jejich barevnost, která přispěla k příjemnému vzhledu objektu. První část výměny oken proběhla na škole už v minulém roce. Kraj Vysočina uvolnil ze svého rozpočtu na tyto aktivity více než tři miliony korun.

 

Gymnázium Jihlava: Během prázdnin byla opravena stávající střecha na části areálu školy. Po vyspravení původních spádových vrstev byla střecha nově vyspádována. Rekonstrukce přišla kraj Vysočina na více než 1,5 mil. korun.

 

Střední škola stavební Jihlava: Studenti přišli do školy s novými okny a fasádou. Škola působí ve čtyřech budovách. Okna jsou nová na budově C - pětipodlažní zděná stavba z osmdesátých let minulého století. Stávající okna byla již za hranicí životnosti, nová okna splňují normy na udržení tepla a hlukovou izolaci objektu. Nová fasáda je na objektu označeném A. Celkový účet za opravy na částku 3,3 mil. korun uhradil kraj Vysočina.

 

Střední průmyslová škola Jihlava: Po zjištění havarijního stavu erbu nacházející se nad vchodem SPŠ Jihlava z ulice Jana Masaryka došlo ke konci roku 2008 k zajištění těchto soch a v letošním roce v době prázdnin proběhlo restaurování této památky. Erb je sestaven z pěti částí – koruny, podušky koruny se střapci, městský erb a dva gryfy po stranách. Okolo spodní části je vysekán vavřínový věnec. Po stranách erbu jsou osazeny sochy gryfů, kteří erb přidržují. Celá památka byla ukotvena třemi kovovými vzpěrami, které byly značně zkorodované. Oprava díla přišla kraj Vysočina na cca půl milionu korun.

 

Domov mládeže a Školní jídelna Jihlava: Čtyřpatrový objekt na Žižkově ulici má po prázdninách nový krov, který nahradil původní již vlhkostí poškozený, nově bylo řešeno také odvětrávání a sněhové zábrany. Oprava za 4,7 mil. korun byla hrazena z prostředků kraje Vysočina.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Krajské střední školy v Jihlavě 'léčili' řemeslníci

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 2.9.2009 / 2.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze