Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Žákům a studentům začal nový školní rok

ZŠ a MŠ Křižánky
Žáci a studenti dnes po letních prázdninách opět usedli do školních lavic. Některé z nich přišli v novém školním roce přivítat i členové Rady kraje Vysočina. Hejtman Jiří Běhounek zahájil školní rok v Křižánkách na Žďársku, kde dnes poprvé do školy šli čtyři prvňáčci.
 

 
 

Základní a mateřská škola v Křižánkách je jednotřídní školou s 1. – 5. ročníkem a v letošním roce ji bude navštěvovat celkem 19 žáků. Hejtman Jiří Běhounek popřál malým žákům a zejména prvňáčkům ať se jim ve škole líbí, hodně elánu při učení a trpělivou paní učitelku. Na závěr rozdal žákům dárky a prvňáčkům navíc knížku pohádek pro první čtení.

 

Škola v Křižánkách byla otevřena už v roce 1815. Na začátku 20. století bylo původní budově přistavěno patro a škola prošla dalšími stavebními úpravami. Zatím poslední velká rekonstrukce školy byla dokončena v loňském roce a přišla na 8 milionů korun. Hejtman Jiří Běhounek udělil přestavbě školy v Křižánkách Cenu hejtmana v soutěži Stavba Vysočiny 2008.

 

Výuku nového studijního oboru energetik na Střední průmyslové škole Třebíč dnes zahájili krajští radní Marie Kružíková a Zdeněk Ryšavý.

 

"Zájem o nový obor, který v České republice vyučuje pouze jediná škola, a to SPŠ Třebíč, byl obrovský, téměř šestkát přesáhl možnosti obsazení jedné otevřené třídy. Třicet studentů perspektivního oboru energetik absolvuje výuku ve specializovaných učebnách a specializovaných laboratořích. Studenti už v prvním ročníku projdou odbornou exkurzí ve firemních nebo odborných pracovištích energetických firem. Vzhledem k tomu, že vybavení tohoto náročného oboru chápeme jako základ, byl pro každého žáka pořízen ke studijním účelům osobní notebook," informovala krajská radní pro oblast školství Marie Kružíková.

 

Výuka bude probíhat v moderních podmínkách, současně budou škole vytvořeny podmínky pro čilou výměnu zkušeností s dalšími vzdělávacími (vysokoškolskými) nebo odbornými pracovišti, výuka bude obohacena o přednášky expertů a zajišťována odborníky z praxe  - např. společnosti ČEZ, která obor finančně i oborově podporuje. Byl také pořízen nový nábytek do učeben a laboratoře vč. didaktické techniky (žákovské stoly a židle, učitelské katedry, interaktivní tabule, dataprojektory, počítače, laboratorní stoly do laboratoře, úložné prostory).

V případě kraje Vysočina jde o  názornou ukázku spolupráce samosprávy s podnikatelským prostředím a směřování středního školství dle potřeb regionálního trhu práce.  

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 

Žákům a studentům začal nový školní rok

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.9.2009 / 1.9.2009

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze