Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Počty předložených žádostí do 2. výzvy pro předkládání grantových projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Do 2. výzvy prioritní osy Počáteční vzdělávání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo předloženo 137 žádostí o celkovém finančním objemu 620 823 301,58 Kč.

Alokace na 2. výzvu prioritní osy Počáteční vzdělávání činí 209 875 000 Kč.

Na oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je alokováno 93 875 000 Kč. V rámci této oblasti podpory předložily žadatelé 89 projektů o celkovém finančním objemu 440 115 699,11 Kč. Převis žádostí je více než 4násobný.

V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je k přerozdělení mezi konečné příjemce částka 44 500 000 Kč. V rámci této oblasti podpory bylo předloženo 18 projektu o celkovém finančním objemu 62 444 990,75 Kč.

Na oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je alokováno 71 500 000 Kč. Žadatelé předložili v 2. výzvě 30 projektů o celkovém finančním objemu 118 262 611,72 Kč.
 

 
 
 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 17.4.2009 / 17.4.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze