Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zahradníček Jan

 

 
 

Jan Zahradníček (1905 Mastník u Třebíče - 1960 Uhřínov u Velkého Meziříčí) - básník, překladatel 

 

pamětní deskaJan Zahradníček je pokládán za nejvýznamnějšího básníka české spirituální poezie. I když je básníkova poezie pevně zasazena do křesťanské víry, není to pouhá sakrální adorace, nýbrž tvorba se silným dramatickým napětím, které má původ v barokní inspiraci, a zároveň je to poezie ve svém tvaru zcela moderní.

Pocházel z početné rolnické rodiny. Po maturitě na gymnáziu v Třebíči (1926) studoval na filosofické fakultě u F. X. Šaldy a V. Tilleho. Studia však z důvodů svého špatného zdravotního stavu (následky po úrazu páteře) nedokončil a krátce pracoval jako knihovník.

První verše publikoval v katolické revue Tvar a brzy se seznámil s předními pražskými literáty, především s F. Halasem. Pro jejich přátelství i uměleckou blízkost budou kritikou označeni za rodné bratry.

Svojí tvorbou se zařadil mezi nejtalentovanější představitele katolického směru. Navázal na březinovskou spiritualitu a propracovával se od kultu smrti a bolesti k hymnické oslavě života, přírody a rodného kraje (Pokušení smrti, Návrat, Jeřáby, Žíznivé léto, Pozdravení slinci, La Salletta). Z pozůstalosti uspořádal Bedřich Fučík ještě sbírky Dům strach a Čtyři léta. V roce 1991 byly vydány sbírky Znamení noci a Rouška Veroničina.

Po okupaci, roku 1940, se Zahradníček stal vedoucím redaktorem brněnské katolické revue Akord a řídil ji až do jejího zastavení nacistickou cenzurou roku 1944. Na počátku okupace vydává sbírku Korouhve (1940), v níž převažuje náboženská symbolika k vyjádření stavu ohrožené národní existence. Do konce války vychází ještě sbírka milostné poezie, ovšem zabarvená duchovně a mysticky - Pod bičem milostným (1944). Těsně po osvobození pak reflektuje národní vinu a vykoupení ve skladbě Svatý Václav.

Po roce 1945 se Zahradníček a básníci jemu blízcí ocitli v pro ně velmi obtížné situaci. Byla jim vyčítána jejich kritika prezidenta Edvarda Beneše a českého liberalismu. Zahradníček sice obnovil Akord a vydával své nové sbírky, ale ty se, jak napsal Z. Rotrekl, ocitaly ve vzduchoprázdnu.

Zahradníček byl také významným překladatelem. Vynikají především přetlumočení lyriky Hölderlinovy a Rilkovy. Spolu s Otto Františkem Bablerem se podílel na překladu Dantovy Božské komedie.

V červnu 1951 byl Zahradníček v Brně zatčen a v červenci roku 1952 (spolu s V. Renčem, Josefem Kostohryzem, Václavem Prokůpkem a dalšími) odsouzen k 13 letům žaláře za velezradu. Trest si odpykával v Praze, v Brně, na Mírově a v Leopoldově. Později mu byl trest snížen na 9 let (patrně na přímluvu J. Seiferta u A. Zápotockého). Těžkou ranou pro něj byla v roce 1956 smrt jeho dvou dětí na otravu houbami. V květnu 1960 byl Zahradníček na amnestii propuštěn, krátce nato zemřel selhání srdeční činnosti.
 
Zodpovídá: Simona Hniličková
Vytvořeno / změněno: 1.4.2009 / 1.4.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze