Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Doložení souladu projektu s IPRM ve výzvě č. 2- nepovinná příloha žádosti

Integrovaný plán rozvoje města v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Žádosti o podporu z globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které – v souladu s Metodickým pokynem MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje měst (IPRM), zpracovaným na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 a které se prokážou potvrzením města (nositelem IPRM), že jsou součástí a v souladu se schváleným IPRM a projekty dosáhly min. bodové hranice 65 bodů (na základě bodového hodnocení hodnotitelů či Hodnotící komise) získají navíc bodovou bonifikaci ve výši 10 %, tzn.bodovou bonifikaci v rámci rozpětí 6,5 - 10 bodů.

Níže uvedený dokument není závazný - jedná se pouze o návrh. Město může vydat žadateli potvrzení o zařazení projektu do IPRM na vlastním formuláři.
 

Odkazy


 
 
 
Zodpovídá: Vendula Hanzalová, DiS.
Vytvořeno / změněno: 17.3.2009 / 17.3.2009
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze