Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Změny ve školské legislativě

Tato stránka podává informace o hlavních aktuálních změnách ve školské legislativě, a to od stadia připomínkového řízení až po stadium publikace. V závěru jsou připojeny odkazy na hlavní zdroje informací.
 

 
 

Změny ve Sbírce zákonů ČR

Vyhláška č. 131/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
 • změny zpravodajské povinnosti škol a školských zařízení; nově mj. sběr údajů o počtech žáků základních škol, kteří se vzdělávají podle upravených vzdělávacích programů, a o způsobu jejich integrace, údajů o žácích ve školách zřizovaných svazky obcí a údajů z evidence zaměstnanců a mzdových prostředků v rámci regionálního školství
 • důvodová zpráva je přílohou materiálu
 • účinnost dnem 1. 7. 2013
 • částka 59 Sbírky zákonů ČR

Legislativní proces

Návrh novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • posílení odborného hlediska u podmínek periodické diagnostiky, zrušení možnosti zařazovat žáky bez zdravotního postižení do škol, tříd a studijních skupin zřizovaných pro žáky se zdravotním postižením a možnost diagnostického pobytu ve školách, třídách a studijních skupinách zřízených pro žáky se zdravotním postižením
 • předpokládaná účinnost dnem vyhlášení
 • důvodová zpráva je přílohou materiálu
 • termín pro podání připomínek: 4. 10. 2013
Novela školského zákona
 • změna systému financování ze státního rozpočtu, nově koncipovaná úprava pravidel vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (podpůrná opatření, součinnost školských poradenských zařízení, revize), jmenování ředitelů škol na dobu neurčitou s možností konkursu v šestiletých cyklech, individuální vzdělávání i na druhém stupni, změny ve výkonu veřejné správy školami (nově včetně škol církevních a soukromých) ad.
 • předpokládaná účinnost 1. 1. 2014 / 1. 9. 2014 / 1. 1. 2015
 • důvodová zpráva je přílohou materiálu
 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Vít Krčál
Vytvořeno / změněno: 4.2.2009 / 16.9.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze