Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina

Autorským týmem „Studio B&M“ byla na základě zakázky kraje Vysočina zpracována Strategie ochrany krajinného rázu kraje Vysočina (dále jen „Strategie“).
 

 
 

Strategie má být jedním z pilířů ochrany především estetické hodnoty krajinného rázu, která je žádoucí především pro vysokou kulturní a společenskou potřebu zachování krajinného prostoru jako místa pro obývání a odpočinek. Estetická hodnota je navíc pozadím vnímání společensky důležitých hodnot.

Zpracovaná Strategie je určena k ochraně pozitivních hodnot krajinného rázu na úrovni kraje.Jedním z výstupů by měl být územně analytický podklad pro zpracování zásad územního rozvoje kraje Vysočina.

Základním požadavkem zadavatele je zajištění ochrany krajinného rázu na území kraje pomocí dílčích institutů a nástrojů ochrany krajinného rázu, zejména pak:

  • diferenciace území kraje na vymezitelné územní jednotky vycházející z terminologie zákona o ochraně přírody a stavebního zákona – oblasti a místa krajinného rázu
  • identifikace znaků a hodnot těchto území, měřítka a vztahů v krajině, nalezení pozitivních hodnot území
  • nalezení vztahů mezi vymezenými územními jednotkami
  • návrh ochrany pozitivních hodnot krajinného rázu jednotlivých území a též z pohledu obecné ochrany na území kraje – identifikace nástrojů ochrany a návrh ochranných podmínek
  • metodické doporučení zajišťujícího sjednocenou aplikaci strategie na území kraje
 
Zodpovídá: Ing. Martina Ferklová
Vytvořeno / změněno: 18.12.2008 / 18.12.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze