Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Monitorovací výbor přijal zprávu o realizaci ROP Jihovýchod

logo
Regionální rada Jihovýchod uspořádala 1. prosince 2008 v Brně již páté zasedání Monitorovacího výboru a informovala na něm o realizaci a čerpání Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod. Monitorovací výbor zajišťuje dohled nad realizací programu při respektování principu partnerství. Je složený z 26 zástupců řídícího orgánu, představitelů Jihomoravského kraje a Vysočiny, akademické obce, podnikatelské sféry, neziskových organizací, partnerských ministerstev a Evropské komise.
 

 
 

O realizaci programu informovala ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod Marta Sargánková: „Pro první rok ROP Jihovýchod je charakteristický velmi rychlý start. Žadatelé měli své projekty připravené, čekalo se jen na formální schválení Evropské komise.“ Jak dále uvedla, ROP Jihovýchod nemá problémy s absorpční kapacitou, zájem žadatelů je obrovský a komunikační kampaň vydařená. „Je nutné vidět historii regionu Jihovýchod v podávání projektů žádajících dotace – Jihovýchod byl vždy na špici v množství podaných projektů,“ připomněla Marta Sargánková.

 

ROP Jihovýchod zdárně pokračuje. Regionální rada Jihovýchod vyhlásila během prvního roku realizace ROP Jihovýchod 21 výzev k předkládání projektů žádajících o dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zaregistrováno bylo 866 projektů, nejvíce v oblasti rozvoje měst a venkova (471). Schváleny byly dotace ve výši 6,6 miliard korun pro 287 projektů, z toho s 93 příjemci již byly podepsány smlouvy o poskytnutí dotace. Nejvíce schválených projektů je v oblasti cestovního ruchu (125). Vyhodnocením prochází v současné době dalších 266 předložených projektů. Výsledky budou známy v únoru příštího roku.

Podobně jako i u jiných regionálních operačních programů, je za největší riziko v implementaci ROP Jihovýchod považován nedostatečný monitorovací systém. Pro další rok proto jednou z priorit bude spolupráce s Národním orgánem pro koordinaci na jeho rozvoji. Především by mělo dojít k automatizaci přenosů dat mezi účetním a monitorovacím systémem a dále k rychlému dopracování problematiky žádostí o platbu a monitorovacích zpráv příjemců dotací s cílem minimalizovat množství ručně zadávaných údajů.

 

Do budoucna zůstává další prioritou zkvalitňování komunikace s žadateli s cílem snížit počet nedostatečně připravených projektů. Regionální rada Jihovýchod bude pokračovat v organizaci seminářů pro žadatele a příjemce. Zahájení spolupráce s Regionálními rozvojovými agenturami Jihomoravského kraje a Vysočiny posílí administrativní kapacity úřadu především v oblasti kontroly monitorovacích zpráv příjemců a jejich žádostí o platbu.

 

Monitorovací výbor vzal na vědomí zprávu o sběru projektových záměrů se strategickým významem pro cestovní ruch a podmínky předkládání těchto záměrů. Jak ukazuje praxe v zahraničí, lze tímto způsobem zmapovat dlouhodobé projekty se strategickým záměrem, přinášející významný potenciál růstu regionu a možnost navázání dalších aktivit a investic ze soukromého sektoru.

 

Na závěr jednání přijal Monitorovací výbor pro příští rok plán výzev k předkládání projektů žádajících o dotaci. V oblasti dopravy se ke třem kontinuálním výzvám připojí v prvním čtvrtletí 2009 výzva v oblasti infrastruktury pro nemotorovou dopravu a v závislosti na výsledcích notifikace Evropské komise i výzva v oblasti dopravní obslužnosti a veřejné dopravy. V prvním čtvrtletí 2009 je plánována i výzva v cestovním ruchu. V oblasti rozvoje měst a venkovských sídel jsou plánovány kontinuální výzvy.

 

Více informací na stránkách www.jihovychod.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 3.12.2008 / 3.12.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze