Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Odkaz na zřizovatele

Zřizovatel
Na tomto místě můžete nalézt podrobnější informace o možném způsobu a formě použití "Odkazu na zřizovatele". Ke stažení jsou zde dva soubory: Prvním je grafický manuál, který definuje značku „Odkaz na zřizovatele“ a slouží jako zdroj informací jednoznačně vymezující způsob a základní pravidla její aplikace. Manuál slouží zejména potřebám příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina a Krajskému úřadu kraje Vysočina. Je k dispozici spolupracujícím dodavatelům a reklamním agenturám. Druhým je "balík" datových souborů pro použití značky "Odkaz na zřizovatele" v různých grafických programech. Obsaženy jsou jak bitmapové tak vektorové formáty.
 

 
 
Značka "Odkaz na zřizovatele" je novým prvkem externí i interní komunikace příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Příspěvkové organizace kraje jsou poskytovateli důležitých veřejných služeb. V těchto zařízeních pracovalo v roce 2006 11 332 zaměstnanců. Střední školy a školská zařízení Vysočiny v roce 2006 navštěvovalo 35 043 žáků a studentů, kulturní zařízení ve stejném období navštívilo 426 258 osob. Krajem zřizovaná sociální zařízení se v roce 2006 starala o 2 344 klientů. Ve všech krajských nemocnicích bylo ve stejném časovém úseku hospitalizováno 102 627 pacientů. Celkový příspěvek na provoz těchto organizací z rozpočtu kraje Vysočina dosahuje pro rok 2008 částky 1 535 mil. Kč. Kromě toho jsou z rozpočtu kraje odesílány do rozpočtů zřizovaných organizací investiční dotace, které v roce 2008 činí 210 mil. Kč - téměř 80% této částky jde do zdravotnictví.
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.3.2008 / 31.3.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad > Etický kodex zaměstnanců Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze