Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Soutěž Bezpečná nemocnice

Až do 10. prosince letošního roku se mohou všechna lůžková zdravotnická zařízení se sídlem v České republice zapojit do celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“. Soutěž vyhlásil kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí ČR a cílem je nalézt další možnosti, opatření a procesy, které přispějí ke zvýšení kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče. Tři nejlepší projekty budou prezentovány na 2. ročníku celostátní konference „Dny Bezpečí“ v lednu 2009 a vítěz získá putovní Cenu hejtmana kraje Vysočina.
 

 
 

Každý předložený projekt bude hodnocen podle tří kritérií:

 1. Jedná se o původní projekt zaměřený na oblast bezpečí zdravotní péče

 2. Projekt obsahuje analýzu stávajícího stavu, zdůvodnění intervence řešené projektem,

     popis řešení a vyhodnocení účinnosti řešení

 3. Projekt obsahuje popis možné replikace v jiných zdravotnických zařízeních včetně

     případné specifikace typů zařízení, kde lze projekt aplikovat  

 

Vždy dva nezávislí hodnotitelé budou jednotlivé projekty posuzovat anonymně tzn. nebudou znát konkrétní zdravotnické zařízení, a každý může projektu přiřadit až 30 bodů (max. 10 bodů na každé kriterium). Výsledný součet bodů a tím i pořadí projektů bude určeno součtem bodů od obou hodnotitelů. Vítěz obdrží Cenu hejtmana kraje Vysočina.

Eva Neuwirthová, odbor sekretariátu hejtmana
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 161
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 11.11.2008 / 11.11.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze