Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

KRAJ VYSOČINA POTŘEBUJE INVESTORY PRO 630 BROWNFIELDŮ

STATISTIKA: OD ZEMĚDĚLSTVÍ K OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

Až šest set třicet opuštěných JZD, průmyslových areálů nebo objektů pro občanskou vybavenost jako jsou zrušené kulturní domy nebo dávno zapomenuté samoobsluhy potřebují nalézt nového investora na Vysočině. Obce nebo podnikatelé na ně přitom mohou od Evropské unie a z národních zdrojů čerpat dotace v celkové výši několika desítek miliard korun. Jak granty získat a co regenerace brownfieldů přináší? To bylo téma již šestého ze série seminářů agentury CzechInvest, které se postupně konají ve všech krajích České republiky. Účast na nich je bezplatná a limitovaná jen kapacitou sálů. Přihlášky na www.brownfieldy.cz.
 

 
 

„Nabídka brownfieldů v kraji Vysočina je specifická vyšším procentem brownfieldů po ukončené zemědělské výrobě. Jsou to areály, které bude problém oživit v duchu původního účelu. Noví investoři využívají současnou legislativu ČR, která jim umožňuje rychleji a efektivněji stavět na zelené louce. Při takových investicích nejsou limitováni původní dispozicí objektu, častou ekologickou zátěží nebo nemusejí řešit majetkoprávní komplikace. Seminář by měl pomoci najít investorům cestu k řešení využití brounfieldů u nás na Vysočině a pak už jen stačí využit možnosti čerpání peněz z Evropských fondů,“ uvedla Marie Černá, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

 

 „Brownfieldy představují skvělou alternativu ke stavbám na zelené louce. Vždy mají přinejmenším částečně vybudovanou strukturu, jsou součástí územního plánu a lidé z okolí jsou zvyklí dojíždět sem za prací. Na seminářích otevřeně představujeme výhody i nevýhody, které brownfieldy skrývají, a nabízíme řešení, která dovedou možné komplikace vyrovnat,“ řekl k semináři v Jihlavě Patrik Reichl, ředitel divize Regiony agentury CzechInvest

Na sérii seminářů CzechInvest představuje možnosti podpory financování regenerace brownfieldů, která je v mnoha případech nezbytná. Regeneraci brownfieldů přímo podporuje 13 unijních nebo národních dotačních programů. Desítky miliard korun z nich mohou získat projekty od rekonstrukcí železničních vleček po stavby nových center pro výzkum a vývoj.

 

kraj VYSOČINA: potřeby obyvatel na prvním místě

 

Nejvíc opuštěných areálů zbylo na Vysočině po zemědělcích. Z odhadovaných celkových až 630 brownfieldů jich je 43 %, což je bezmála o deset procent víc oproti průměru celé České republiky. Na druhém a třetím místě je průmysl a občanská vybavenost. Zvlášť objektů jako jsou omšelé kulturní domy, rozpadlé samoobsluhy nebo depresivní autobusové zastávky je v kraji nezvykle mnoho – na celkovém počtu brownfieldů na Vysočině se podílejí 21,5 %, což je bezmála dvojnásobek oproti celostátnímu průměru.

 

„Studie agentury CzechInvest a kraje navrhuje tenhle výjimečný podíl využít, protože jako nejlepší nové využití po regeneraci doporučuje pro občanskou vybavenost využít 23 % brownfieldů a kromě toho dalších 30 % pro projekty sloužící různým způsobem občanům měst,“ doplňuje Patrik Reichl.

 

Většina brownfieldů je na Vysočině k nalezení v malých vesnicích do 2000 obyvatel. Dobrou zprávou je, že přes 65 % opuštěných areálů netrpí ekologickou zátěží. Ve srovnání s výsledky celé České republiky je to o 13 % lepší. V soukromých rukou je 62 % brownfieldů, 38 % patří veřejným institucím.

 

Zdrojem informací o brownfieldech je Vyhledávací studie, kterou v letech 2005 až 2007 zpracovala agentura CzechInvest ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady. Výzkum popsal 2.355 lokalit
o celkové rozloze přes 10 000 hektarů, z toho 98 brownfieldů je v kraji Vysočina.

 

PŘÍKLADY regenerace brownfieldů V KRAJI VYSOČINA

 

Regenerace a rekonstrukce podniku Velamos

 

Nejvýznamnějším projektem v kraji Vysočina realizovaném s finanční a projektovou podporou agentury CzechInvest je projekt regenerace a rekonstrukce bývalého podniku Velamos, výrobního areálu v Náměšti nad Oslavou o rozloze 11.500 m2. Objekt se nacházel ve velmi špatném stavu a nesl ekologickou zátěž. Společnost AgroStar Bohemia s.r.o. odstranila nevyhovující objekty a zbylé rekonstruovala pro potřeby výroby a oprav zemědělských strojů.

 

Firma zaměstná po realizaci projektu 30 zaměstnanců a v případě příznivého vývoje dalších 20 zaměstnanců do 3 let. V návaznosti na 2. etapu projektu firma získala dotaci z Fondu Vysočiny na vybavení lakovny, která je již v provozu. Firma plánuje i v budoucnu využívat dotací na dokončení revitalizace areálu a na technologické vybavení.

 

 Realizace tohoto projektu ukázala, že pro malé a střední podniky je podpora při odstraňování ekologických škod pro revitalizaci brownfieldů klíčová.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.10.2008 / 9.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze