Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Roční bilance Bezpečnostní rady kraje

Bezpečnostní rada kraje zasedala během let 2005 – 2008 celkem 18krát. Pět zasedání svolal hejtman kraje Vysočina jako reakci na mimořádné události. Průměrná účast členů na zasedání byla 90,55%. Ve čtyřletém období bylo projednáváno celkem 125 bodů programu a bylo přijato 114 usnesení. K řešení mimořádných situací bylo přijato a splněno19 doporučení.
 

 
 

Bezpečnostní rada kraje Vysočina je ze zákona povinným, zvláštním orgánem kraje. Svojí činností ve správním území kraje navrhovala účinná opatření k  předcházení mimořádným událostem potenciálně ohrožující životy a zdraví lidí, majetkové hodnoty a životní prostředí. Pokud přece jen k haváriím a rozsáhlým nebezpečným situacím došlo,  podílela se ve spolupráci se složkami  integrovaného záchranného systému a s využitím zkušeností přizvaných odborníků na zmírnění jejich nepříznivých následků. Mezi významné úspěchy činnosti bezpečnostní rady se řadí především řešení opravy poruchy hráze vodního díla Mostiště v roce 2005, podíl na budování dopravní telematiky na dálnici D1 a z posledních měsíců vybíráme koordinaci likvidace následků rozsáhlé dopravní havárie na D1 v březnu letošního roku.

 

Hodnotící zpráva Bezpečnostní rady kraje 2005 – 2008 je zveřejněna na webovém portálu kraje Vysočina na adrese http://www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/brk%2D03%2D2008%2D07%2C%20p%F8%2E%201.doc. U příležitosti posledního zasedání bezpečnostní rady kraje v tomto funkčním období tlumočil ředitel Krajského vojenského velitelství Jihlava Milan Solík personální rozkaz, kterým byl hejtman kraje Miloš Vystrčil povýšen do hodnosti majora Armády ČR v záloze.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 6.10.2008 / 6.10.2008

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze